Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

16. januar

Oppstartsdato

16. januar

Om studiet

NHO Luftfart, LO Luftfart, Parat, Delta, Spekter, LO og NHO jobber sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud rettet mot den norske luftfarten. Kursene i kompetanseløft for luftfarten er gratis, og kan gjennomføres utenfor arbeidstid. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Dette kurset passer for alle ansatte i luftfarten som daglig er i kontakt med kollegaer og kunder.
Kurset tar for seg muntlig engelsk bruk av HMS uttrykk fra flere deler av luftfarten, og er på fire kvelder. To mandager og to torsdager fra kl. 17-21, over to uker.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede digitale klasserom, hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man er i et vanlig klasserom.

Undervisningsopplegg

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff.

Opptakskrav

Det er ingen krav om forkunnskaper til dette kurset, men man må ha tilknytning til luftfarten.

Kurset er laget for ansatte i luftfarten. Permitterte og arbeidsledige kan også søke.