Helse, miljø og sikkerhet (60 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet, Samlingsbasert

Kostnader

73 500

Søknadsfrist

7. september 2016

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Helse, miljø og Sikkerhet (60 studiepoeng)

Planlagt oppstart: Høsten 2019

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området, da er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

MÅLGRUPPE

Fagskoleutdanningen "Helse, miljø og sikkerhet" er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

HMS er et praktisk og teoretisk fag. Det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

FORDELER FOR BEDRIFTEN

Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.

Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatte HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltakelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er lagt opp som stedbasert lærerstyrt undervisning i 3-dagers samlinger èn gang pr. mnd (onsdag - fredag).  

AOF Norge, studiested Oslo legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

FAGINNHOLD

Emne 1: Basisemne

 • Studieteknikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

 • Lov og regelverk
 • Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Kjemikaliehåndtering
 • HMS-økonomi
 • Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer

 • Fysiske faktorer
 • Psykososiale faktorer
 • Biologiske faktorer
 • Annet

Emne 4. Strategisk HMS-arbeid

 • Medarbeiderskap
 • Kommunikasjon, arbeidsformer og metode
 • Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i selvvalgt tema

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål

FINANSIERING

Finansiering er en viktig del av beslutningen om å ta utdannelsen. "Utdanning lønner seg" er det mange som sier, og undersøkelser viser det samme - riktig kvalifikasjon gir best lønn.

Her er finansieringsmulighetene for deg som vil ta fagskolen i HMS:

 1. Godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om finansiering via Lånekassenes nettsider:www.lanekassen.no
 2. Dersom du er fagorganisert er det gode muligheter for å søke om støtte via ditt forbund og LOs utdanningsfond. Du kan søke om stipend fra LOs Utdanningfond på deres nettsider. Du må ha ditt medlemsnr. klart.
 3. Finansiering via din arbeidsgiver? Flere arbeidsgivere setter av penger til utvikling av sine ansatt. Ta kontakt med din leder og forhør deg om de mulighetene som finnes i nettopp din bedrift. Husk at din arbeidsgiver har like stort utbytte av økt HMS-kompetanse som deg selv.
 4. Avbetaling. De kan dele opp regningen din i månedlige avdrag. Ta kontakt med oss for å gjøre en slik avtale.

Opptakskrav

For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført videregående opplæring. Det er ikke krav om studiekompetanse. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Det vil da vektlegges omfang av yrkespraksis og relevans av utdanning. 

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på www.aof.no/oslo