Ernæring i barnehage, skole og SFO (30 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

34 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Ernæring i barnehage, skole og SFO (30 studiepoeng)

Planlagt oppstart: Ta kontakt med AOF Norge for nærmere informasjon.

Fagskoleutdanning Ernæring i barnehage, skole og SFO retter seg mot ansatte som arbeider innen nevnte områder, samt ansatte som arbeider i barneboliger, avlastningshjem  for barn og unge, barne- og ungdomshjem, fritidsklubber og andre områder innen helse- og oppvekst hvor ernæring for barn og unge vektlegges. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi og psykologi, grunnleggende ernæringslære, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, trygg mat og helsefremmende og forebyggende arbeid og matglede. Videre vil utdanningen ha fokus  på mat i praksis ved ulike sykdomstilstander. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. Sette sammen måltider, planlegge menyer, samt tilrettelegge for et hyggelig spisemiljø. Hospitering og praktisk matlaging inngår i studiet. 

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år. Studiet legges opp med undervisning en dag eller en kveld per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller kl.15:30 - 21:00. Studiet inneholder 3 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, et lengre fagspesifikt emne og et fordypningsemne.

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i oppvekstfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Ernæring i barnehage, skole og SFO m/hospitering og matlaging

 • Grunnleggende ernæringslære
 • Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
 • Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet
 • Mat i praksis ved ulike tilstander
 • Trygg mat
 • Helsefremmende arbeid/forebygging
 • Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningsemne innenfor utdanningen

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Finansiering er en viktig del av beslutningen om å ta utdannelsen. "Utdanning lønner seg" er det mange som sier, og undersøkelser viser det samme - riktig kvalifikasjon gir best lønn.

Her er finansieringsmulighetene for deg som vil ta fagskoleutdanning:

 1. Godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om finansiering via Lånekassen.
 2. Dersom du er fagorganisert er det gode muligheter for å søke om støtte via ditt forbund og LOs utdanningsfond. 
 3. Finansiering via din arbeidsgiver? Flere arbeidsgivere setter av penger til utvikling av sine ansatte. Ta kontakt med din leder og forhør deg om de mulighetene som finnes i nettopp din bedrift. Husk at din arbeidsgiver har like stort utbytte av økt kompetanse som deg selv.
 4. Avbetaling. De kan dele opp regningen din i månedlige avdrag. Ta kontakt med oss for å gjøre en slik avtale.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Realkompetanse
Det kan det gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanning vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50