Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Seljord
Larvik

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Utdanningen gir deg mer kunnskap om de ulike demensdiagnosene, de nyeste behandlingsmetodene og de mest brukte metodene i miljøterapi.

Denne utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og dem med annen grunnutdanning innen helsefagene.

Utdanningen retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose.

Som student skal du få kunnskaper om:

  • de forskjellige demenssykdommene
  • kommunikasjon
  • miljøarbeid
  • helsefremmede tiltak som har til hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg

Utdanningen er praktisk og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse.

Les om påmelding og opptakskrav på studiets hjemmeside.

Alle utdanninger innen