Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstøttet

Søknadsfrist

25. august

Oppstartsdato

8. september

Om studiet

Er det virkelig gratis? Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, dette inkluderer også pensumlitteratur. Hvem kan ta disse kursene? Disse kursene er gratis for deg som jobber innen fag- og detaljhandel. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. V anbefaler at du har 4-5 års erfaring fra faget samt at du enten er leder eller har forsøkt deg som leder og gjerne vil fortsette med det

Hovedinnhold

- Kommunikasjon og relasjonskompetanse

- Presentasjonsteknikk

- Endringsledelse

- Personalbehandling

- Prosjektmedvirkning

- Møteadministrasjon

- Økonomi og budsjettering

Undervisningsopplegg

Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom hvor teorigjennomgang, praktiske øvelser, rollespill og dialog mellom kursdeltakerne er metoder som tas i bruk for å oppnå læringsutbytte.

Ut i fra omfanget på kurset vil det også inngå en prosjektoppgave. Dermed vil den enkelte gjennom kurset levere inn et skriftlig arbeid/prosjektoppgave enten individuelt eller i gruppe. Dette for at den enkelte skal ha en refleksjonsprosess rundt sin egen yrkesutøvelse som leder/eventuelt aspekter hos gruppen som leverer inn det skriftlige arbeidet.

 

Undervisning med gruppearbeid og praktiske øvelser/rollespill.