Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Vestfold og Telemark
Seljord

Nivå

Fagskolegrad

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. mars

Om studiet

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. 

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene, med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor.

Du lærer blant annet om:

  • pedagogisk og didaktisk teori
  • ulike observasjons- og kartleggingsverktøy
  • hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn
  • kartlegging av faglige problemstillinger
  • identifisering og vurdering av behov for tiltak
  • iverksetting av helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov

Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen.

Les om opptakskrav på studiets hjemmeside.

Alle utdanninger innen