Barn med særskilte behov favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov retter seg mot ansatte som arbeider innen barnehage, skole, SFO, barneboliger, avlastningshjem for barn og unge, barne- og ungdomshjem, fritidsklubber og andre områder innen  helse- og oppvekst som omfatter arbeid med barn med særskilte behov. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi, psykologi, pedagogikk og didaktikk. Videre vil utdanningen ha fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid hos barn og unge, atferdsvansker, generelle lærevansker, migasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker, samt barn i risikosituasjoner. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. 

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal kunne planlegge og gjennomføre leke- og læringsaktiviteter selvstendig og i samarbeid med annet fagpersonell ved hjelp av ulike pedagogiske og didaktiske metoder og arbeidsformer. Studentene skal vise etisk bevissthet om barn og unge med særskilte behov og deres familier, og bidra til godt samarbeid med barn, unge og deres familier.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning èn kveld pr. uke kl. 15.30 - 21.00.  Studiet inneholder 5 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, tre fagspesifikke emner og et fordypningsemne.

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Pedagogikk og didaktikk

 • Pedagogikk
 • Didaktikk

Emne 3. Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

Emne 4. Barn og unge med spesielle behov

 • Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
 • Atferdsvansker
 • Lærevansker
 • Fysisk og psykisk funksjonshemming
 • Psykiske og sosiale vansker
 • Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
 • Barn i risikosituasjoner

Emne 5. Fordypning

 • Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema
 • 10 Uker praksis

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Finansiering er en viktig del av beslutningen om å ta utdannelsen. "Utdanning lønner seg" er det mange som sier, og undersøkelser viser det samme - riktig kvalifikasjon gir best lønn.

Her er finansieringsmulighetene for deg som vil ta fagskoleutdanning:

 1. Godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om finansiering via Lånekassen.
 2. Dersom du er fagorganisert er det gode muligheter for å søke om støtte via ditt forbund og LOs utdanningsfond. 
 3. Finansiering via din arbeidsgiver? Flere arbeidsgivere setter av penger til utvikling av sine ansatt. Ta kontakt med din leder og forhør deg om de mulighetene som finnes i nettopp din bedrift. Husk at din arbeidsgiver har like stort utbytte av økt kompetanse som deg selv.
 4. Avbetaling. De kan dele opp regningen din i månedlige avdrag. Ta kontakt med oss for å gjøre en slik avtale.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Realkompetanse
Det kan det gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanningen vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50

Lignende utdanninger