Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Om studiet

Fagskoleutdanning innen oppvekst skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Det er et mål å legge til rette for at så mange barn og unge som mulig skal ha et kvalitativt godt tilbud innenfor ordinære skole og fritidstilbud.

Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om målrettet og systematisk miljøarbeid i oppvekstsektoren, om barn og unges oppvekstmiljø, og om sammenhengen mellom helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for ungdom. Kjennskap til, og samarbeid med, ungdoms nettverk, samt andre tjenesteytere er også sentralt. Kunnskap om ungdomskultur, livsmestring, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen. 

Alle utdanninger innen