Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Larvik
Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

I dette studiet vil du få kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage.

Du lærer å:

  • arbeide med ulike grupper barn og unge innenfor blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge
  • utvikle gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst
  • utvikle evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

Før oppstart anbefales det at du som student:

  • har et ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet
  • leverer et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass

Les om opptakskrav og søknadsfrist på skolens hjemmeside.

Alle utdanninger innen