Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Larvik
Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

I dette studiet vil du få kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse .

Du lærer å:

  • arbeide med ulike grupper barn og unge innenfor blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge
  • utvikle gode ferdigheter i samarbeid med ulike etater og annet personell innen oppvekst
  • utvikle evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

Les om opptakskrav og søknadsfrist på skolens hjemmeside.

Alle utdanninger innen