Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255936

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i praktisk teologi er en tydelig profesjonsrettet utdannelse som gir grunnleggende pastoral kompetanse. Den vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.

Bestemmer du deg for å studere praktisk teologi, vil du:

  • få bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen religion, kristen tro og teologisk refleksjon – spesielt knyttet til praktisk teologi.
  • få bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for religion, kristen tro og praktisk teologi samt fagfeltenes egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
  • kunne oppdatere din kunnskap innen fagfeltene religion, kristen tro og praktisk teologi
  • ha kjennskap til teologisk forskning og utviklingsarbeid, med særlig henblikk på praktisk teologi.
  • kunne beskrive ulike utfordringer ved det å være pastor, prest eller forsamlingsleder.

Studiet kan også tas på deltid. Se skolens nettside for mer info om deltidsstudie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad til Samordna Opptak.