Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
12

Informasjon oppdatert

25. januar 2023.

Om studiet

Studiet vil gi deg kunnskap om hvordan helsepsykologi og forebyggende arbeid kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse hos befolkningen, og gi en innføring i ulike psykiske lidelser og problemer.

Emnet «Helsepsykologi og psykiske lidelser» utgjør 12 studiepoeng. Undervisningen i emnet består av fire samlinger i Oslo. Hver samling går over tre dager fra fredag til søndag, slik at studiet kan kombineres med arbeid.

Emnet gir kunnskap om ulike psykiske lidelser og problemer; kjennetegn, symptomer, forekomst og behandling. Emnet tar videre for seg hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen. Sentralt er hvordan vår mentale tilstand og psykiske helse påvirker helsetilstanden og våre atferdsmessige valg. Betydningen av stress, kontroll og mestring for folks helse blir vektlagt. Fokuset er på positiv psykologi, der man ser på løsningsalternativer og muligheter. Hvordan det kan arbeides med forebyggende og helsefremmende tiltak står sentralt. Like viktig som sykdomsforebyggende arbeid er fokuset på helsefremming og å øke folks trivsel, livskvalitet og velvære.

Emnet passer for deg som jobber i helse- og sosialsektoren, innen forebyggende helse eller i nær relasjon med mennesker i ulike aldersgrupper. Emnet passer også for deg som er interessert i psykologi og menneskers helse, og som vil lære mer om hvordan psykisk og fysisk helse kan ses i sammenheng. Emnet har en praksisnær tilnærming.

Alle utdanninger innen