Portrett av zoolog Ronny Steen

YrkesintervjuZoolog (mammalog) favoritt ikon

Ronny Steen trives med at jobben gir han mulighet til å både undervise og være ute i naturen.

Ronny Steen
40 år
Førstelektor
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Faren min tok meg mye med ut i skog og mark da jeg var liten, så jeg har hatt en interesse for natur så lenge jeg kan huske. På videregående ble det klart for meg at jeg ville velge et yrke hvor naturen var i fokus. En venn av familien hadde studert ved det som nå heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), så jeg fikk gode råd fra ham, og jeg endte opp å ta utdannelsen min på samme sted.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har forelesninger om virveldyr som dekker amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr. I tillegg underviser jeg i adferdsøkologi med hovedfokus på fugl og pattedyr. Uka mi består av mye forberedelse til undervisning. Det kan innebære å lese seg opp på det jeg skal forelese om, eller å planlegge det jeg skal gjøre med studentene. I løpet av en uke har jeg en ordinær forelesning på to ganger 45 minutter på tirsdager. Så er det en øvelse på torsdager som også er på to ganger 45 minutter. I forkant av denne øvelsen ser studentene en film som jeg har laget selv. Filmen varer i 20–30 minutter og viser fugl, pattedyr og fisk i deres naturlige miljø. Formålet er at studentene skal få et forhold til de dyrene vi snakker om. I etterkant av filmen og den påfølgende øvelsen får studentene flervalgsoppgaver som oppsummerer det vi har jobbet med den uka.

actionshot_3.jpg

Zoolog Ronny Steen er ute i skogen. Han har åpnet lokket på viltkameraet som tar bilder av småpattedyr. Han skifter batteri og lagringsenheten for bildene. Dette må gjøres ca. hver tredje måned.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å undervise på høgskole eller universitet trenger man minimum en master, men mange har doktorgrad. Man kan utdanne seg innenfor mitt felt ved å ta et femårig studie ved NMBU som heter økologi og naturforvaltning. Det består av en bachelor og en master. Da jeg tok master ved NMBU, het det naturvitenskap. Grunnen til at jeg valgte å studere der, var at det er mindre forhold og litt mer klassefølelse enn mange andre studiesteder. Siden jeg kommer fra et lite sted, føltes det veldig trygt og naturlig. Etter masteren tok jeg doktorgrad innenfor samme emne. Den fullførte jeg i 2010. Jeg har også tatt pedagogikk for vitenskapelig ansatte. De siste tre årene har jeg jobbet som førstelektor.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Først og fremst må man ha en interesse for naturen. Utdannelsen krever realfagkompetanse, og det er en god del pugging og lesing gjennom studiet. Så hvis du ikke mestrer realfagene, bør du velge noe annet å gjøre.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er mange sider ved yrket mitt som jeg liker, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Å undervise om virveldyr som har interessert meg helt siden jeg var liten, er unikt og veldig flott. Jeg setter også stor pris på å være ute i naturen som en del av jobben. I tillegg har jeg rom til å utvikle kunnskapen min ved å lese meg opp på fagfeltet og på den måten bli en enda bedre foreleser. Og så er jeg veldig glad i kontakten med studentene. Det er flott å se at de gleder seg over undervisningsopplegget mitt. Jeg er litt stolt over at jeg våren 2017 ble kåret til den beste foreleseren ved NMBU.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg har egentlig ikke noe å sette fingeren på siden jeg trives så godt. Det eneste må være at jeg synes det er kjedelig med administrative oppgaver, som for eksempel å skrive reiseregninger.

actionshot_1.jpg

Zoolog Ronny Steen sitter ute i skogen ved siden av en spesialbygd kameraboks som overvåker døgnaktivitet til småpattedyr. På bakken er det snø.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Hvis målet er å jobbe med undervisning, er det viktig å være engasjert i fagfeltet. Og man må også være glad i å holde seg oppdatert. I tillegg må man like å formidle og kunne forholde seg til andre mennesker på en god måte.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er bare en liten del av dem som studerer det samme som meg, som går videre til undervisning. En del kombinerer undervisningen med forskningsaktivitet, og da er stillingstittelen førsteamanuensis. Så er det mange som jobber innenfor privat eller offentlig naturforvaltning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Selv har jeg cirka 630 000 kroner i året, og jeg tror det er gjennomsnittlig for en førstelektor.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Det er jeg usikker på. Men alle de jeg studerte med har fått relevante jobber rundt omkring i landet.

Tekst:
Ingrid Nøstdal
    • Utdannelsen krever realfagkompetanse, og det er en god del pugging og lesing gjennom studiet.
    • Jeg er litt stolt over at jeg våren 2017 ble kåret til den beste foreleseren ved NMBU.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser