Tannpleier Ragnar Håkstad

YrkesintervjuTannpleier favoritt ikon

- Det som ofte kjennetegner tannpleiere er at de er dedikert til yrket sitt og brenner for det de jobber med, sier tannpleier Ragnar Håkstad.

Ragnar Håkstad
39 år
Tannpleier
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord-Norge
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket? 

- Jeg ønsket i utgangspunktet å utdanne meg innen helse og jeg ville gjerne jobbe med mennesker. At det ble tannpleieryrket var litt tilfeldig i forhold til andre studievalg.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av? 

- Det første på programmet er å forberede dagens pasientbehandling. Behandlingsrommet skal gjøres klart, utstyr og instrumenter finnes fram og dagens pasientjournaler og planer gås kjapt igjennom. De fleste pasientene som kommer til meg har som regel en tannfestesykdom som gjør at tennene kan løsne og ramle ut om de ikke får behandling. Hva som skal gjøres varierer litt ut fra hvor i behandlingsfasen pasienten er i.

Om pasienten er hos oss for første gang så bruker vi tid på å kartlegge sykdommen og pasientens tannproblemer og å lage en plan for behandlingen.

De fleste pasientene begynner hos oss tannpleiere og blir straks bedre etter en innledende behandling. Mange trenger også kirurgi for å bli bedre. Ofte finner vi at pasientene har tannproblemer som trenger annen tannbehandling ved siden av det å behandle tannfestesykdom. Dette kan være alt fra det å fikse hull i tennene til behov for hjelp til mestre redsel for selve tannbehandlingen. Når vi har fått pasienten frisk er det viktig at vedkommende blir tatt hånd om videre. Noen har behov for oppfølging hos oss på kompetansesenteret.
 
En behandlingstime starter ofte med oppdatering av helse, hvilke tiltak pasienten gjør for å bli frisk og hva vi skal gjøre på dagens time. Ofte gjør vi en vurdering over pasientens sykdomsbilde først. Vi ser på tannfeste, grad av betennelse og om pasienten har mye sykdomsfremkallende bakteriebelegg på tennene. Deretter behandler vi tennene, fjerner belegg, gjør de glatte og legger opp til at pasienten best mulig kan holde de rene og friske hjemme. Tannhalser som iser eller er følsomme trenger ofte bedøvelse i forkant slik at det blir mer komfortable for pasienten. Ofte må vi behandle følsomme og isete tannhalser.

For noen må vi feste løse tenner, fjerne ødelagte eller kantete fyllinger eller lage midlertidige tenner. De fleste timene avsluttes med at tennene poleres, misfarginger fjernes og at vi påfører en medisin, som regel fluorløsninger, som forebygger ising i tennene og hjelper mot hull i tennene.
En god behandling beror på et godt møte med pasienten.
 
De menneskene vi behandler er ofte veldig forskjellige og har gjerne ulike behov, problemer og inntrykk. På slutten av dagen ønsker jeg at pasientene har en positiv oppfatning av behandlingen. Det er fint om de føler at de ble godt tatt vare på og forstått. Samt at de sitter igjen med en økt forståelse av egen tannhelse, sykdom, behandling og friskhet.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli tannpleier? 

- Tannpleieryrket passer for deg som er opptatt av helse, vil ha en variert og innholdsrik arbeidsdag og finner det meningsfylt å hjelpe andre.

For å bli tannpleier må du gjennom et treårig studie som ender i en bachelorgrad.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det beste ved å være tannpleier er at du er spiller en viktig samfunnsrolle i å holde mennesker friske. Både ved å oppdage, behandle og å forebygge sykdom. De fleste tannpleiere jobber selvstendig med egne pasienter på en klinikk sammen med tannleger og tannhelsesekretærer. Dette er en fordel i at du har stor autonomi i det du gjør og på samme tid inngår i et team av andre tannhelsepersonell.

En annen stor fordel er at du som regel har ettermiddager og helger fri slik at man har tid til familie og fritid. Dette til sammenligning med andre helserelaterte yrker der du må jobbe turnus og mye helger.

Jeg er så heldig å jobbe på en plass der jeg gleder meg til å komme på jobb om morgenen. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og perfekte kollegaer på kompetansesenteret som bidrar til trivsel og god stemning på jobben.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Jeg har faktisk ikke møtt tannpleiere som ikke liker yrket sitt. Det som ofte kjennetegner tannpleiere er at de er dedikert til yrket sitt og brenner for det de jobber med. Som mange yrker innen helsesektoren er det et yrke som kan utsette deg for muskel og skjelett plager.

Men om man har kunnskap i ergonomi er det ganske greit å forebygge slike problemer.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Ved siden av å jobbe klinisk som tannpleier er det også muligheter å jobbe med forskning og å ta master innen tannpleie. Det er også mulighet å få jobb innen salg og markedsføring innen tannhelseindustrien. Noen kan også jobbe innen utdanning og undervisning. Mange tannpleiere har også videreutdannet seg til tannleger

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

For offentlig ansatte tannpleiere ligger årslønnen mellom 367.500 - 426.700 kroner etter ansiennitet. I tillegg har flere arbeidsgivere et bonusprogram. For tannpleiere som jobber privat er det et veiledende lønnstillegg på 12%.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

Til nå har det vært greit å få seg jobb etter endt utdanning. Spesielt om man har mulighet å flytte på seg. Erfaringsmessig kan det være litt vanskeligere å få jobb som tannpleier i Oslo, Bergen og Tromsø da tannpleierutdanningene ligger her.

tannpleier_ragnar_hakstad_hilser_pa_pasient.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

    • Det beste ved å være tannpleier er at du er spiller en viktig samfunnsrolle i å holde mennesker friske.
    • Tannpleieryrket passer for deg som er opptatt av helse, vil ha en variert og innholdsrik arbeidsdag og finner det meningsfylt å hjelpe andre.

Yrkesbeskrivelser