Nina Norvik provisorfarmasøyt portrett

YrkesintervjuProvisorfarmasøyt (apoteker) favoritt ikon

– Provisorfarmasøyter kan ha mange ulike arbeidsoppgaver, forteller Nina Norvik.

Nina Norvik
29 år
Apoteker (provisorfarmasøyt)
Boots apotek Saupstad
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte å søke på farmasiutdanningen fordi den hadde en god miks av mange fagfelt jeg fant interessante, jeg liker medisinfaget og jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker. Lønn og arbeidsmuligheter var også viktige faktorer jeg vurderte. Farmasistudiet viste seg å være perfekt for meg. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Hverdagen min består blant annet i å ekspedere resepter, veilede kunder i medisinbruk, kontrollere medisiner som går ut av apoteket og holde kontakt med annet helsepersonell angående legemiddelbehandling. Mange personer kommer til apoteket med ulike plager før de eventuelt har vært hos lege. En grundig behovsavklaring og veiledning av disse kundene er noe av det viktigste vi gjør som apotekpersonell. Siden jeg er leder på apoteket har jeg også en del oppgaver i tillegg til den farmasifaglige biten. Jeg har ansvar for personaloppfølging av mine ansatte i hverdagen, og jeg skal være en støttespiller i vanskelige saker. Økonomiansvar er også en veldig viktig bit, og det kreves at man har god oversikt og holder det fastsatte budsjettet.

img_0240.jpg

Provisorfarmasøyt Nina Norvik ser på medisiner på et medisinstativ.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli provisorfarmasøyt må du ha en mastergrad i farmasi. For å bli apoteker, lederen av et apotek, må du i tillegg ha 2. års erfaring som provisorfarmasøyt etter du er ferdigutdannet. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Farmasøyter kjennetegnes som detaljorientert og nøyaktige. Hverdagen kan være stressende, og det er en fordel å kunne sjonglere flere baller i luften samtidig. Du må like å jobbe i team, men du må ofte ta selvstendige avgjørelser.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg trives veldig godt i jobben min, og liker at den er så variert. Å være apoteker innebærer en god blanding av farmasi, personaloppfølging, økonomi og administrasjon. Jeg har nok en liten kremmer i meg, så det å kombinere faget med drift av et apotek passer meg utmerket.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Som apoteker har du veldig mye ansvar, og må til tider ta tøffe og upopulære avgjørelser. Personalansvar er for det meste gøy, men det krever mye. Du har mange hoder både "over" og "under" deg som har sine forventninger. Det å drive et lønnsomt apotek, ha fokus på at de ansatte skal ha det best mulig og samtidig sikre en faglig høy standard kan være en vanskelig balansegang. Du skal sikre at du har nok folk på jobb for å sikre forsvarlighet, men skal samtidig spare inn på timene for å nå budsjettet. Apoteker har ansvar for å sette opp langtidsturnus for alle ansatte, og dette er noe av det kjedeligste jeg gjør i løpet av året. Mange timer foran en dataskjerm er ikke noe jeg setter pris på.

img_0242.jpg

Provisorfarmasøyt Nina Norvik klargjør medisiner.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Utadvendte personer som liker å jobbe med mennesker. Du må tåle litt trykk i hverdagen, og klare å ta beslutninger på stående fot. Kommunikasjonsbiten er også veldig viktig, og det har et stort fokus gjennom hele studiet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som provisorfarmasøyt har du mange muligheter utenfor apoteket. Det jobber provisorfarmasøyter på nesten alle avdelinger på sykehuset, og disse jobber med for eksempel legemiddelgjennomganger, tilvirkning av legemidler, forsyning av legemidler til sykehuset. Du kan også jobbe innenfor undervisning, forskning og offentlig forvaltning (for eksempel Statens legemiddelverk). Jeg skrev masteroppgaven min på et antidoping-laboratorium i Østerrike, så det sier litt om bredden på fagfeltet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som provisorfarmasøyt har du en startlønn på i underkant av 500.000 kroner. Som apoteker har du som regel individuell kontrakt, og lønnen varierer fra størrelse på apoteket, lokasjon, ansiennitet og så videre. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– På jobbmarkedet er du svært ettertraktet, og du kan få jobb over hele landet. Legemiddelbruken blant folk øker bare, noe som betyr mer jobb for apotekene. I fremtiden kommer også farmasøyten til å få en enda større rolle innen oppfølging av legemiddelbruk i kommunehelsetjeneste, sykehjem, sykehus.

 

Tekst: Hedda Berge

    • Farmasøyter kjennetegnes som detaljorientert og nøyaktige.
    • Det jobber provisorfarmasøyter på nesten alle avdelinger på sykehus.
    • Det er en variert arbeidshverdag, og det er noe jeg liker med jobben.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser