Hvorfor valgte du dette yrket?

Jeg har jobbet i Skretting i ni år, og i løpet av den tiden har jeg hatt fire ulike stillinger her. Den første jobben fikk jeg da jeg var ferdig med mastergraden min fra Norsk Fiskerihøyskole i Tromsø. Det var tilfeldig at jeg kom hit. Jeg ønsket meg arbeidserfaring og begynte å jobbe på laboratoriet. Jeg så ikke for meg å jobbe i oppdrettsnæringen. I utgangspunktet var målet mitt en jobb der jeg kunne hjelpe folk å spise sunnere. Da jeg kom i gang, forelsket jeg meg raskt i næringen. Den har mange muligheter, det skjer mye, og man får være en del av utviklingen. Jeg liker at bransjen er så fremoverlent og nytenkende, noe som åpner muligheten for at man, dersom man er villig kan man få gjøre en forskjell.

Jeg visste ikke at dette var drømmejobben før jeg plutselig befant meg i den. Tidligere så jeg for meg at jeg skulle bytte jobb hvert femte eller tiende år for å få ulike erfaringer og tilegne meg ny kunnskap. Men nå lærer jeg jo noe hele tiden, så ser ikke noe behov for å endre arbeidsplass.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

Jeg er fagansvarlig for landbasert oppdrett, som betyr at jeg har ansvar for det faglige og produktene knyttet til dette segmentet. Jeg bruker en del tid på å lese meg opp på nye tema og sette sammen læringsmoduler for grupper jeg skal snakke til. I prosjekter knyttet til mitt fagfelt har jeg prosjektlederrollen, og da er det en del arbeid med koordinering og styring av prosjektet. Heldigvis jobber jeg sammen med mange dyktige folk, og det er ikke noe problem å delegere oppgaver videre når det er behov for det.

I mitt arbeid er det mye reising, møter og nettverksbygging med forskjellige mennesker. En del av dette arbeidet inkluderer at jeg holder presentasjoner. Dette kan være møter med kunder eller leverandører, samlinger eller konferanser. Jeg deltar i mange prosjekter på tvers av organisasjoner. Arbeidsdagene mine varierer en del, men jevnt over er det mye møtevirksomhet. I møter får jeg høre om nye utfordringer, tema og områder jeg må sette meg inn i, og bruker tid dermed tid på å tilegne meg ny kunnskap for å prøve å finne løsninger på de utfordringene jeg har fått presentert. Dette arbeidet gjør jeg ikke alene, vi er et tverrfaglig team som jobber sammen for å finne de beste løsningene.

I utgangspunktet er dette en åtte til fire-jobb, men det betyr som regel ikke åtte timer på kontoret. Jeg har ansvar for hele landet, og da blir det mange reisedøgn i løpet av et år. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Jeg har en mastergrad i marine næringsmidler fra Norge Fiskerihøyskole (NFH). Det kreves kompetanse om fisk, havbruk og gjerne også fiskeernæring. Mye av kompetansen jeg har og bruker i min jobb har jeg lært etter at jeg begynte å jobbe.

Hvem passer ikke dette yrket for?

Dersom man ønsker seg en jobb med faste rutiner og forutsigbarhet kan denne jobben bli utfordrende. Er du avhengig av alltid å vite hvordan uka blir, da kan det nok bli stressende. Vi jobber med å finne svar på ny problemstillinger hele tiden, og det kan være ubehagelig å ikke ha alle svarene på det man driver med. Så igjen er det dette med forutsigbarhet, trives man best med å vite hva som skjer og ha kontroll, blir nok dette utfordrende.

Er man typen som trives best med å jobbe alene er det heller ikke full klaff. Vi jobber teambasert, og jeg er derfor avhengig av alle andre jeg jobber sammen med. Det krever at vi alle er gode til å samarbeide, og at alle er i stand til å heve blikket fra sitt eget fag. Mange fagfelt er flettet sammen, og bare innenfor landbasert oppdrett er det mye som avhenger av andre fag.

Hva liker du best med yrket ditt?

Det er kombinasjonen av nerding og folk. Jeg får være sosial, samtidig som jeg kan sitte og nerde på kontoret. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

Siden det er viktig å holde fokus på detaljene, kan det til tider bli litt vel mange detaljer. Jeg er litt utålmodig av meg, og når jeg trenger konsentrasjon og detaljarbeid over en lang periode må jeg utfordre meg selv. Likevel er jeg heldig som jobber mye i team, og har mange gode kollegaer til å støtte meg.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

Helt grunnleggende bør man trives med og ha interesse for biologi og kjemi. Det er mye detaljfokus, så det er en fordel å være detaljorientert. Hvis man skal formulere en resept på en diett for eksempel, så må hver enkelt lille del være tilpasset den fisken du skal fôre. Dette krever stor presisjon. Det er også lurt å være glad i å lese og studere, ettersom det går mye tid til å lære nye ting innenfor fagfeltet. Det å jobbe med et fagfelt i utvikling kan være utfordrende, nettopp fordi det skjer så mye, så en sannhet for ti år siden er ikke nødvendigvis en sannhet i dag. Derfor er det viktig å kunne ta innover seg nye tanker og gi slipp på en del utdaterte sannheter. Jeg lærer noe nytt hver gang jeg er ute hos en kunde. Alt er ikke rett frem, så det er en fordel ha et åpent sinn og være komfortabel med at det er utfordrende å finne løsninger på enkelte problemstillinger.

Du må kunne stole på at det kollektive kunnskapsfeltet holder, at vi til sammen kan nok. Man bør også like å forholde seg til ulike typer folk. Det er jo menneskene som er ressursene. Fisken sier ikke så mye, så man må kommunisere godt med folk.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

Siden vi jobber i team med ulik kompetanse, kan man jo lære og bygge opp kunnskap om de andre fagfeltene som inngår i teamet. Flere av prosjektene gir et tett samarbeid med markedsføringsavdelingen, jeg er jo ansvarlig for produkter som skal lanseres. Dermed opparbeider man seg en viss markedsforståelse, både når det gjelder produktifisering av faglige ting og hvordan vi kan kommersialisere forskning. Dette, sammen med den tverrfaglige kompetanseryggsekken man opparbeider seg, er overførbart til andre næringer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Jeg vil tro det er en startlønn på rundt 600 000. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

Det er mange om beinet når det kommer til jobber i havbruksnæringen, men jeg pleier å si at det alltid noen som er ute etter flinke folk. Det finnes jobber og vi ønsker at denne næringen skal vokse, og da trenger vi nytt blod. Det gjelder å være fremoverlent og gi av seg selv, vise at man er interessert og vil dette, så vil folk ansette deg.