Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var nok litt tilfeldig. Jeg kjente ikke til yrket før jeg hadde utplassering her på Hydro mens jeg gikk på videregående. Jeg synes det var kjekt, og søkte derfor læreplass og fikk jobb etter endt læretid.

Image
Lenke
Hydro Karmøy
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg går skift, og det gjør de fleste her på fabrikken. Det betyr at vi veksler mellom å jobbe kveld, dag og natt. Produksjonen går jo døgnet rundt, og vi jobber også helg. Jeg er ikke noe A-menneske, så jeg synes det er veldig kjekt å slippe å stå tidlig opp hver dag, og heller kunne jobbe kveld og natt. 

Når jeg kommer på jobb skifter jeg til arbeidsklær. Jobben min er å kjøre en produksjonslinje der vi lager plater i aluminium. Vi klipper plater, stabler dem på paller, pakker og gjør klart til å skipe ut. Alt går automatisk i produksjonen, og vi er tre som jobber på denne linjen. Det er mange andre linjer her i hallen, og vi er totalt 20 personer på jobb per skift.

Det er mange ulike maskiner, noen litt enklere og eldre, andre moderne og avanserte. Linjene er fra 4-5 meter lange til 75 meter. Jeg jobber ved den største og mest moderne, og det tok tid å lære seg å operere den. Så lenge alt funker går det av seg selv. Jeg kjører linjen, stiller inn og gjør alt klart. Underveis er det viktig å følge med, det er nok den største delen av jobben. Det er viktig å kontrollere kvaliteten på platene vi lager, og det er masse speil og kamera langs linjen, sånn at vi kan se det meste fra kjørebua der vi sitter og styrer produksjonen. 

Arbeidsoppgavene langs vår linje er delt i tre: En kjører linjen, en pakker og en kjører truck og kran. Vi roterer på jobben, slik at vi har en dag på hver oppgave. Det gjør at dagene blir varierte, og selv om vi gjør veldig mye av det samme så blir jeg ikke lei når vi hele tiden veksler. Hver dag får vi en liste over hva som skal produseres, med bestillinger fra kunder, og så bestemmer vi hvilken rekkefølge det skal gjøres i. Vi tar hensyn til hva som skal være ferdig først, og prøver å legge opp produksjonen sånn at vi lager mest mulig like ting etter hverandre. På den måten må ikke linjen stilles altfor mye om mellom de forskjellige bestillingene. Hver plate som skal lages skal ha en viss tykkelse, bredde og lengde, og når vi planlegger godt sørger vi for at produksjonen blir mest mulig effektiv. 

Vi jobber med maskineri, og det skjer noe nesten hver dag som krever at vi finner løsninger. Det kan være automasjon, elektrisk eller mekanisk. Det er som regel ikke noe stort, og vi fikser det meste selv. En stor del av fagbrevet i produksjonsteknikk, rundt 35 prosent, går på vedlikehold. Det er en viktig del av jobben, og du må være praktisk og flink til å finne løsninger. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg gikk Vg1 Teknologi- og industrifag og Vg2 Industriteknologi, før læretiden på to år. Det er den vanlige veien inn i yrket, men det finnes også noen produksjonsteknikere med bakgrunn fra prosessteknikk, der det er mer kjemi. Det er også noen med bakgrunn som industrimekanikere som har operatørjobber.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du ser for deg å jobbe fra klokken 8 til 16 hver dag så kan det være en utfordring å gå skift. Siden dette er en fabrikk må du være forberedt på at vi hele tiden skal forbedre oss, det er utvikling og omstilling, og du må kunne takle det. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg synes det er kjekt at vi har så mye eget ansvar. Vi styrer oss selv, og opplever at vi har stor tillit. Du er ansvarlig for det du lager, og det er alltid kjekt å få til en god produksjon. Det oppstår alltid ting som du må løse i løpet av et skift, og det gjør at dagene varierer selv om mye av arbeidet er likt. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker å jobbe skift, men det er ikke alltid så kjekt å jobbe helg. Vi jobber annenhver lørdag, med søndagen fri. I tillegg er det noen ganger behov for overtid, men det er frivillig, og det gir jo en mulighet til å tjene litt ekstra.

Image
Lenke
Hydro Karmøy
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Denne jobben kan egentlig passe for mange ulike personer. Du kan gjøre ulikt arbeid litt etter hvilken type du er. Hvis du er praktisk og liker å finne løsninger så er det en veldig kjekk jobb. Du må kunne ta ansvar, men også dette kommer litt an på hva som passer deg, for ansvaret og arbeidet varierer fra maskin til maskin som du opererer. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Jeg kjenner ikke til så mange andre arbeidsplasser, men her ved Hydro har du alltid muligheten til å utvikle deg videre. Du kan få større ansvar hvis det er noe du ønsker og passer til.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Vi følger tariff. Når du starter i jobben med fagbrev tror jeg du får 500 000 i året inkludert skifttillegg. I tillegg er det mulig å jobbe overtid.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Jeg mener det er gode muligheter. Det er fabrikkarbeid, og mange steder er det bruk for produksjonsteknikere for å styre linjene og sikre kvalitet. Hydro tar inn en del lærlinger, og det er god mulighet for jobb etter læretiden. 

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
Hvis du er praktisk og liker å finne løsninger så er det en veldig kjekk jobb.
Vi jobber med maskineri, og det skjer noe nesten hver dag som krever at vi finner løsninger.
Produksjonen går døgnet rundt, og vi jobber også helg.