Politi Daniev Stenvig beskriver hunden sin som et skarpladd våpen.

YrkesintervjuPoliti med patruljehund favoritt ikon

- Det blir en livsstil å være politi med patruljehund, sier Daniev Stenvig. Han har alltid hunden Enzo med seg, og må være forberedt på å rykke ut til alle døgnets tider.

Daniev Stenvig
28 år
Politi med patruljehund
Sør-Trøndelag Politidistrikt, Trondheim.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg er først og fremst politi, men jeg har alltid vært interessert i hund, og søkte meg inn i hundetjenesten da det ble utlyst en stilling.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Hunder er ikke A4, og mye av jobben går ut på å lese hunden og være kreativ i tjenesten. En patruljehund er trent annerledes enn en søkshund. De fleste søkshunder er trent på å gjenkjenne narkotika, og noen få blod og sæd. Patruljehunden er derimot med i den skarpe enden av et oppdrag. Det kan være å søke etter savnede personer, både de som vil bli funnet og de som ikke vil bli funnet, pågripelser, søke og sikre bevis, vakt og sikring og generell etterforskning. Spekteret av oppgaver ligger innenfor hundens ferdigheter, og det er egentlig uendelig. Vi har én treningsdag i uka, og som hundefører er det svært viktig å være fullstendig konsekvent.

Jeg er først og fremst politi, og hverdagen består også av en god del vanlig politiarbeid. Samtidig er hunden min Enzo alltid med meg. Det blir en livsstil å være politi med patruljehund. Det hender jeg får telefon midt på natta for utrykning. Med patruljehund kreves det i større grad enn hos vanlig politi at man kan rykke ut ved behov. Jobben krever mye, og det er en forutsetning at en god del idealisme ligger til grunn. 

Hvilken utdanning og kvalifikasjoner er nødvendig for å bli politi med patruljehund?

- Du må være utdannet politi. Deretter tar du kurs på Politihøgskolen, fire kurs á to uker, hvor ei uke er satt av til godkjenning. Det er det formelle. Majoriteten av ferdighetene øves imidlertid inn utenfor kurset.

Med patruljehund er det viktig å være selvstendig. Det hender at jeg må ut alene midt på natten og gå spor, da kan jeg ikke lene meg på andre. Jobben krever også at du er løsningsorientert og strukturert. Som hundefører i politiet må du være motivert og stå på.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Den store gulroten er å komme frem til en løsning som andre er avhengige av. Det er tilfredsstillende at det jeghar trent på fungerer i praksis.

politimedpatruljehund2_ehmurvold.jpg

 

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Det vil være nedturer. Noen dager fungerer ikke det vi har trent på, og det kan by på skuffelser og irritasjon. Ofte kan det være logiske forklaringer, men fasiten får vi jo som oftest ikke.

Å ha en patruljehund er spennende, men også en belastning. Enzo er som et skarpladd våpen, det er han trent til, og som hundefører må jeg være våken. Det hender også at hundeførere i politiet finner ut at hunden de har trent over lang tid ikke egner seg til tjenesten. Da blir hunden forkasta, og mye jobb er forgjeves. Det er en stor bakside av medaljen.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Å være politi med patruljehund er et snevert fagfelt, og derfor ville jeg ikke tenkt at det er spesielt mange karrieremuligheter med det. Det vi trener på er ikke alltid relaterbart til det sivile liv. I politiet er hunden et verktøy, mens i det sivile er hunden mer et kjæledyr. Men det kunne sikkert vært muligheter med å bruke hunden til å finne skadedyr for eksempel. Innen politiet tror jeg det er flere muligheter. Man kan ta spesialistutdanning til vintertjeneste for eksempel. Da trener man hunden i situasjoner som redningstjeneste og skredsøk. En annen mulighet er å bli instruktør.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Vi får vanlig politilønn, samt en godtgjørelse for å være hundefører på 2500 kroner i måneden. I tillegg kommer en kompensasjon for å ha hund på 4000 kroner i måneden.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er et begrenset antall stillinger for politi med patruljehund, og det er ikke gitt at man kan bli hundefører når man ønsker det. Videre er det fornuftig å ha bakgrunn innenfor utrykningsenheten (UEH) i politiet dersom det er skarp patruljehund man vil drive med.

 

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • - Enzo er som et skarpladd våpen, det er han trent til, og som hundefører må jeg være våken.
    • - Det er avgjørende at man er motivert og står på skal man være hundefører i politiet.
    • - Den store gulroten er å komme frem til en løsning som andre er avhengige av.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser