Politibetjent Ragnhild Berg

YrkesintervjuPoliti favoritt ikon

Politibetjent Ragnhild Berg liker godt at hun har muligheten til å være ute blant mennesker i jobben sin. I tillegg setter hun stor pris på varierte arbeidsoppgaver.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Det samme spørsmålet fikk jeg på inntaksintervjuet til politihøgskolen. Jeg har siden sjuårs alderen visst at jeg ville bli politi. Jeg kjente ikke noen som jobbet som politi og jeg visste heller ikke hva yrket innebar, men jeg visste at jeg ville bli politi. Bedre forklaring på det har jeg ikke.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg jobber i ordensavdelingen her i Tromsø. Min viktigste oppgave er å være i beredskap. Det vil si at hvis det skjer noe, da skal vi være raske til å rykke ut. En av de første tingene jeg gjør når jeg kommer på jobb er å klargjøre utstyret og bilen for arbeidsdagen. Da er vi klare til å ta oppdragene fortløpende.

Eksempler på oppdrag vi rykker ut på kan være innbrudd, fulle mennesker som ikke kan ta vare på seg selv og andre situasjoner. Det er et bredt spekter av ting vi rykker ut på. Hvis det har skjedd straffbare handlinger, da skriver vi rapporter på det.

Utover er det består min arbeidsdag av en del trening av taktikk og skyteferdigheter. Vi har også en del bistandsarbeid, det vil si at vi for eksempel hjelper barnevernet, frakter fengselsinnsatte til tannleger, til retten og lignende oppgaver.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli politi?

- Du må gå politihøgskolen hvis du skal bli politibetjent. Det er en treårig bachelorutdannelse. For å komme inn på studiet må du ha visse fag og et visst karakternivå. Før du blir innkalt til intervju, så sjekker politiet om du har plettfri vandel og vurderer om du er skikket til å bli politi.

I tillegg til intervjuet er det også fysiske tester du må klare. Inntaksprosedyrene er endret litt siden jeg begynte. En politibetjent bør være ansvarsbevisst, selvstendig, like å være rundt mennesker, være tålmodig og ha medmenneskelighet.

Men det finnes også sivile stillinger i politiet som ikke krever politihøgskole, for eksempel de som utsteder pass, de som behandler våpensøknader og de som jobber som politiadvokater.

Hva er det beste med yrket ditt?

pic_2342.jpg

All rights reserved.

- Det jeg liker best er at jeg er ute blant mennesker, at jeg får løse mange forskjellige oppdrag vi blir sendt på. Jeg liker også godt at jeg slipper å sitte inne på et kontor en hel arbeidsdag. Jeg jobber vakter på dagtid, kveldstid, nattetid og i helger.

Det gjør at arbeidshverdagen min blir veldig variert, noe jeg liker godt. I tillegg er det et godt samhold her på avdelingen og jeg har en del artig trening.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- I jobben møter vi mange mennesker i krise, og vi får ser mye forskjellige ting fra skyggesiden. Det er ikke særlig oppløftende og til tider kan det være tungt å stå i slike situasjoner. En annen ting som tidvis kan kjennes tungt er turnusjobbingen, det vil si at vi har vakter til alle døgnets tider, i helger og noen ganger i høytidene. Men det er også fordeler med å jobbe turnus.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- De aller fleste nyutdannede politibetjenter begynner i en ordensavdeling, i en etterforskningsavdeling, i et lensmannskontor og i Politiets utlendingsenhet. En del søker på jobber i utrykningspolitiet, i operasjonssentraler også videre. Dette er noen eksempler på hva nyutdannede kan jobbe med.

På sikt kan man søke på forskjellige lederstillinger, trene seg opp til å bli med i beredskapstroppen, bli livvakt for kongen. Det er mange muligheter i politiyrket.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Det er vanskelig å anslå siden det er så mange tillegger og overtidsordninger som gjør det vanskelig å gi et godt svar på det. Jeg vil tippe at en nyansatt har en årslønn på cirka 350 000 kroner. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Hvis du er fleksibel på hvor i landet du vil jobbe og du er villig til å jobbe vikariater i starten, da tror jeg det er gode muligheter å få jobb. Når du først har fått en fot innenfor, da øker sjansene for å få mer jobb.

Tekst: Sigve Nedredal

 

Politibetjent Ragnhild Berg
Ragnhild Berg
28 år
Politibetjent
Troms politidistrikt, Tromsø

Intervjuer

    • Min viktigste oppgave er å være i beredskap.
    • En politibetjent bør være ansvarsbevisst, selvstendig, like å være rundt mennesker, være tålmodig og ha medmenneskelighet.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser