Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte dette yrket på grunn av min faglige interesse for psykologi og menneskesinnet. Det å få være med på å forsøke å hjelpe folk mot et bedre liv er nok hovedmotivasjonen.

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– En vanlig arbeidsdag for meg inneholder samtaler med elever, foreldre og lærere/administrasjonen. Samarbeidsmøter med andre instanser er det mange av. Noe av dagen benyttes også til skriving i journal og sakkyndig vurderinger.

Hva kreves for å jobbe med dette yrket? 

 – De aller fleste på vårt kontor har mastergrad med tilleggsutdanning eller spesialisering. Mastergraden kan for eksempel være i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi og rådgivning.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette yrket passer ikke for dem som ikke er interessert i andre mennesker. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Ofte synes jeg at jo mer kompleks problematikk vi står overfor, jo mer interessant er arbeidet. Når man opplever at tiltak som prøves ut hjelper mennesker som har det vanskelig, oppleves dette som et meningsfylt arbeid. Samtaler med elever og foreldre, rådgivning og ledelse av gruppeprosesser er det jeg liker best innen yrket vårt. Å lede tverrfaglige og tverretatlige grupper synes jeg er skikkelig spennende. Disse gruppene kan bestå av foreldre, lærere, familie-team, barnevernstjenesten, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) og HAB (Habiliteringstjenesten for barn og unge). Jeg liker å jobbe med problematikk innen skolevegring, psykisk helse, lærevansker, og barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Jeg opplever ofte at vi lykkes når vi jobber koordinert og samarbeider mot samme mål.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å ikke ha nok tid til å gi god nok hjelp i alle saker.

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– I denne jobben er det viktig å ha relasjonskompetanse, samt ha god faglig og personlig integritet. Dette er nødvendig for å stå trygt i vurderinger som ikke nødvendigvis alltid samsvarer med de du samarbeider med. Ydmykhet, fleksibilitet og strukturelle evner er også en fordel i jobben. Vi har jo mer eller mindre av disse egenskapene alle sammen, og da blir det viktig å ha mulighet til å samarbeide med kollegaer som har komplementære ferdigheter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Av jobbmuligheter med denne type utdanning kan spesialpedagog, spesialpedagogisk koordinator og sosiallærer i skolen være aktuelt. I tillegg mener jeg det kan være muligheter innen barnevern og psykiatri blant annet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Forventet lønn kan være tilsvarende lektor med tilleggsutdanning.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror det er gode muligheter for å få jobb, men dette avhenger av utdanning og erfaring.