Hva er ditt nåværende yrke? 

- Jeg jobber som opplæringskoordinator for Statoil. Det vil si at jeg jobber med kompetansesikring og utsjekker av prosessteknikere ved Hammerfest LNG. Samtidig tar jeg Y-veien til bachelorgrad som ingeniør i prosessteknologi ved UIT avd. Narvik.

Image
Lisens
1

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg startet med å gå kjemi og prosessfag etter å ha hørt masse om yrket hjemme. Dette gjorde at jeg søkte på skole i Porsgrunn og fikk etterhvert lærlingplass i Statoil. Etter å ha fullført læretiden flyttet jeg til Hammerfest i 2005 hvor jeg begynte som prosessoperatør. Da jeg fikk barn ønsket jeg en dagtidsstilling. Det begynte jeg med i 2011. De to siste årene har jeg jobbet med opplæring. Motivasjonen for utdanningen jeg nå er i gang med er å kunne lære mer om prosessfaget, i tillegg til å kunne få flere muligheter til andre stillinger etter endt utdanning.

Hva er målet ditt når du har fått bachelorgraden?

- Målet er å kunne få en ingeniørstilling innen prosessteknologi der jeg kan bruke det jeg har lært under utdanningen, bidra med erfaring innen prosessfaget, og ikke minst få faglige utfordringer.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av i dag?

- I dag jobber jeg hovedsakelig med operatøropplæring. Jeg er med og utfører kompetansesjekker på operatører og er instruktør for en del lokale kurs. I tillegg er jeg instruktør i forbindelse med mottak av lærlinger, og jeg har også fått mulighet til å praktisere som driftsingeniør når det er ledig tid til det.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig i ditt nåværende yrke?

- I mitt nåværende yrke er det krav til fagbrev innen kjemi og prosess.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det er at jeg får være med på å høre på mange kompetente operatører, lære av deres erfaringer og bidra til å heve kompetanse både hos operatører og lærlinger.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Som fagarbeider innen kjemiprosess er det skiftarbeid som er det mest vanlige. Innenfor dette kan man jobbe som uteoperatør eller kontrollromsoperatør. Prosesstekniker er et variert yrke med mange ulike oppgaver. Man må lede området sitt, passe på at utstyret er i orden og drifte det på en sikker måte. Samtidig må man ha nok prosesskunnskap til å styre prosessen og se risikoer som måtte dukke opp.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Grunnlønn er circa 400 000-500 000 avhengig av ansiennitet og så videre. Hvis man jobber skift får man også skifttillegg.

Image
Lisens
1

Hvordan er mulighetene for jobb innen dette yrket?

- Muligheten for jobb innen kjemi- og prosessyrket er noe vanskelig i den perioden vi er inne i nå. Dette er noe som varierer veldig. Prosessteknologi og prosessteknikeryrket er veldig variert og strekker seg over flere type industrier. Det at det er såpass variert gjør at det kan være ulike jobbmuligheter, så selv om det er tøft i oljeindustrien kan man fremdeles få jobb i andre industrier, for eksempel matproduksjon, farmasøytisk osv. Hvis man har et fagbrev og går videre på skole og tar en bachelorgrad i tillegg, får man flere muligheter. Sånn som oljebransjen er i dag kan det være noe vanskeligere å få ingeniørstilling som helt nyutdannet, men mange selskaper har gode graduate-muligheter til nyutdannede ingeniører slik at de kan få erfaring.

Hva var grunnen til at du valgte å ta høgskoleutdannelse etter å ha tatt fagbrevet?

- Interesse for faget og ønsket om å ha flere muligheter til ulike type jobber i fremtiden.

Vil du anbefale andre å gjøre det samme, og eventuelt hvorfor/hvorfor ikke?

- Jeg vil anbefale å gå Y-vei, men helst ikke som deltidsstudent. Har man mulighet til å gå fulltidsstudiet vil jeg anbefale dette.

Hvordan har det vært å sette seg på skolebenken igjen etter å ha vært i arbeid?

- Det er en omstilling å gå tilbake til studiene igjen. Det tar litt tid før man finner de rette studieteknikkene som fungerer for en selv.

Hvordan er det å være deltidsstudent og jobbe heltid?

- Det er krevende, og noe jeg ikke vil anbefale for alle. For å kunne gå deltidstudier ved siden av jobb krever det topp motivasjon. Enkelte fag og semestere har vært tøffere enn andre, men stort sett er det interessante fag og veldig gøy når man kommer seg gjennom. Jeg har tre barn så studietiden er begrenset til kveldene, noe har gjort at det krever god planlegging.

Har det å ha fagbrev fra før av gjort studiene lettere?

- Noen av fagene har vært enklere, spesielt valgfagene og fagene som går direkte på prosessteknologi. Det har også hjulpet på motivasjonen når man kan relatere seg til prosessene med erfaringen man har.

 

Tekst: Vivian A. Worley

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Noen av fagene har vært enklere med fagbrev fra før av, spesielt valgfagene og fagene som går direkte på prosessteknologi
Motivasjonen for utdanningen jeg nå er i gang med er å kunne lære mer om prosessfaget, i tillegg til å kunne få flere muligheter til andre stillinger etter endt utdanning.