Jonny Øvretveit

YrkesintervjuNettmann favoritt ikon

- Ingenting slår følelsen av å gå fra et fiskefelt med fullastet båt, sier Jonny Øvretveit.

Jonny Øvretveit
46 år
Nettmann
Endre Dyrøy
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Valget mitt er en blanding av fire, for meg veldig positivt ladede ord; spenning, frihet, fritid og god lønn. Etter å ha vært med på noen turer på båt ble jeg veldig fascinert. Noe av det som trigger meg mest er selve jakten på fiskestimene. Vi jobber i team, og til tider er det tøft, men ingenting slår det å komme i mål med båten full av fisk.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg jobber på en ringnotsnurper (tråler), og fartøyet har adgang til å fiske etter NVG sild, makrell, lodde og sild, i tillegg til tråltillatelse på kolmule.

Jobben min om bord som kombinert nettmann, bas og styrmann, er variert. Jeg tar avgjørelser på dekk og fordeler arbeidsoppgavene. Som styrmann navigerer jeg båten til og fra fiskefeltene og leveringsanleggene. Å lete etter fisk, sette ut og ta inn fiskeredskapene som trål og ringnot og være med å rengjøre og vedlikeholde båt og utstyr er en del av mine oppgaver.

Vi fisker i variert farvann fra Barentshavet til Nord-Atlanterhavet, og er innom havner langs hele norskekysten, Danmark, Island, Færøyene, Skottland og Irland.

Det har skjedd mye med både båter, fiskeredskaper og sonarteknologi, som har gjort at vi har god blanding av teknologi og fysisk arbeid om bord. Vi har blitt mye mer effektive og fisker kvotene hurtigere.

Fiskepriser og tilgang på fisk styrer når vi er på havet. Det vil si cirka 130-140 dager i året, eller omtrent som en plattformarbeider i Nordsjøen.

fisk_johnny_3.jpg

All rights reserved.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendige for å bli nettmann?

- Veldig mange kommer inn i dette yrket via kontakter og familiebakgrunn. Det er også et yrke du kan jobbe deg oppover i gradene. Å ta sertifikat som kystskipper, ha grunnkurs og Vk1 i fiske og fangst og/eller eventuelt gå videre på 2-årig teknisk fagskole eller 3-årig Høgskole for å bli navigatør og styrmann. Du må like å være på sjøen, og trives med teamarbeid og tette arbeids - og boforhold.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det beste er spenningen og jakten. Du kommer tett på naturen og får oppleve alt fra nordlys til nærkontakt med hvaler, delfiner og spekkhoggere. En annen fin ting med fiskeri er at dagene på fiskefeltet sjelden er like. Her møter vi stadig vekk nye utfordringer som løses underveis i arbeidet -og det er gøy! Jeg er også godt fornøyd med lønnen min, og jeg har mye fritid -spesielt om våren og sommeren.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Vi er tidvis ute og kjemper i dårlig vær, da kan det bli lange dager. Det kan være vanskelig å planlegge ting fram i tid, siden lønnen er et direkte resultat av hvor mye fisk vi får og hvilken pris vi får. Lønnen kan variere mye fra år til år og det er ikke enkelt å forholde seg til det.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Mulighetene varierer ut ifra hvilken utdanning, sertifikater og erfaring du har. En kan jobbe innenfor oljebransjen, supplyfartøy, frakteskip, cruiseskip og andre fartøy og maritime installasjoner.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- En fisker hos oss tjener fra 600 000–800 000 kroner i året, og det er veldig bra.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Hvis du sikter deg inn på en jobb på en ringnotbåt, er dette en utfordrende oppgave uten kontakter. Men du kommer langt med litt pågangsmot og tålmodighet! Hvis du kan tenke deg å jobbe på en tråler, linebåter eller garnbåt, øker nok sjansene betraktelig.

Tekst: Bente Delmas

    • Det har skjedd mye med både båter, fiskeredskaper og sonarteknologi, som har gjort at vi har god blanding av teknologi og fysisk arbeid om bord.
    • Det beste er spenningen og jakten. Du kommer tett på naturen og får oppleve alt fra nordlys til nærkontakt med hvaler, delfiner og spekkhoggere.

Yrkesbeskrivelser