Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er friluftsinteressert og bruker store deler av fritiden utendørs, det være seg på ski, sykkel eller til fots. Jeg er veldig glad i naturen, og har alltid vært interessert i kart. Da jeg tok en bachelor i geologi, syntes jeg at geografidelen og det vi lærte om overflateprosesser var det mest spennende.

Som naturgeograf får jeg brukt interessene mine i yrkessammenheng. 

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber for tiden i kartografiseksjonen hos Kartverket, med ulike oppgaver knyttet til N50-basen. Det vil si oppgaver som i siste ledd gir bedre kart til brukerne. Jeg jobber med kart som dekker hele landet, og oppgaven er å hele tiden å forbedre kartene.

Det er en del bedrifter og virksomheter som kjøper karttjenester hos oss, for eksempel Forsvaret. Nødetater er avhengige av et presist kartgrunnlag, og bruker vår database. Da er det selvsagt avgjørende med oppdaterte kart. Flytrafikk som går lavt er avhengig av gode kart, og vi har databaser med kartelement som viser høyde på master, kraftlinjer osv. 

Ellers er det privatpersoner som er hovedbrukerne. Det er viktig at de har riktig kartgrunnlag, at de i et uvær ikke oppsøker hytter som viser seg å ikke være der, og at en bro over en elv er riktig merket, for eksempel. 

Jeg sitter mye foran PC-en og redigerer kart. Vi bruker datagrunnlag fra kommuner og andre instanser, og oppdaterer kartgrunnlaget ut fra det. Kartografi er jo en grafisk fremstilling, og en viktig del av jobben er å sørge for at kartene er leselige med lett tilgjengelig informasjon. Det skal se pent og ryddig ut. For å lykkes med det er det viktig å være tålmodig og ha et øye for detaljer.

Er det noe en lurer på, så er det kort vei for å få hjelp eller diskutere problemstillinger, og det er et godt fagmiljø.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv har jeg en bachelorgrad i geologi og geofarer fra Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet), og en master i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Det er ikke et krav om bachelor i geologi. Jeg kan tenke meg at det kan stilles krav om kompetanse og interesse for geografiske informasjonssystemer (GIS). Flere av mine kollegaer er utdannet med mastergrad i geologi.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er egentlig et yrke som passer for mange, så lenge interessen er der. Det er få fysiske hindringer for å jobbe som naturgeograf. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg får være med å påvirke det viktigste topografiske kartgrunnlaget i landet. Kartene blir brukt av veldig mange, og det er spennende å få være med på å påvirke hvordan de ser ut. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg trives veldig godt, men det er klart at det kan være litt monotont å sitte foran PC såpass mye, for en som er så glad i friluftsliv som meg. Men mye av jobben handler om kartdata som brukes til turkart, så det veier jo opp.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Som naturgeograf må du være nysgjerrig og interessert i faget, prosesser i naturen og samspillet mellom løsmasser og atmosfære. Det er en fordel å være nøyaktig og tålmodig, i alle fall om du skal jobbe med kart. I tillegg må du være villig til, og ha evne til, å bruke ulike digitale verktøy. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det er mange muligheter i Kartverket, både ved hovedkontoret i Hønefoss og på fylkeskartkontorene. Naturgeografer jobber også i kommuner, i andre statlige etater og i konsulentselskap. Det finnes mange store og små bedrifter som lager kart. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I denne typen jobb som jeg har, er startlønnen på 460 000–515 000 året.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Jeg tror at alle jeg studerte med, fikk jobb i løpet av det første året etter fullført studie. Dette er et yrke der du kan få jobb mange ulike steder i landet. 

Jeg jobber med kart som dekker hele landet, og oppgaven er å hele tiden å forbedre kartene.
Kartene blir brukt av veldig mange, og det er spennende å få være med på å påvirke hvordan de ser ut.