Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er oppvokst ved Mjøsa, var naturinteressert og visste fra tidlig alder at jeg ville velge et yrke hvor jeg kunne være mye ute. Sopp er en organismegruppe jeg har vært fascinert av hele livet. Siden barneskolen har jeg plukket, studert og ikke minst stekt og spist soppene jeg plukket. Jeg vil ikke anbefale min måte for selvlæring. Det er ikke en helt risikofri metode. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har ingen standard arbeidsdag, men følger sesongene. Med både planter og sopp som arbeidsområde strekker felt-sesongen seg fra snøen forsvinner til det blir frost i bakken. Om vinteren skriver og planlegger jeg. Jeg har en 60 % stilling som forsker på Naturhistorisk museum. Forskerjobben består i planlegging av feltarbeid, selve feltarbeidet, deretter analyser som ender i en rapport eller en artikkel til et vitenskapelig tidsskrift. Jeg underviser studenter som tar kurs i systemet Natur i Norge (NIN) og organiserer kurs.

Det siste året har jeg jobbet mest med kartlegging av naturtyper etter NIN, på et prosjekt for å kontrollere kvaliteten i NiN-kart. Prosjektet er en del av samarbeidet vi har med Artsdatabanken og Miljødirektoratet om utvikling av NIN. Sopp, planter og moser er en viktig del for å definere naturtypene. Det er kjent over 5000 sopparter i Norge og det blir oppdaget stadig flere. Jeg er mest interessert i storsopper, som steinsopp, svart trompetsopp, kantarell og trøfler.

Jeg underviser også i mykologi og er nå med å organisere feltkurs i mykologi for master- og doktorgradsstudenter på forskningsstasjonen i Drøbak. Jeg er medredaktør i det vitenskapelige sopptidsskriftet, Agarica. Har også kurs i naturkjennskap, sammen med en geolog, for nye tindevegledere i Norge. Fint å kunne bidra med kunnskap om natur til mitt gamle fagmiljø. Og så bruker jeg ganske mye tid på en doktorgrad i hvordan planter forekommer i terrenget på alt fra mikroskala til storskala.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Mykologiutdanningen begynner først på masternivå og det betyr at du vil får en grundig utdanning i biologi og økologi før du velger spesialisering. Det finnes like mange typer mennesker som det finnes mykologer. Minste felles multiplum er at vi alle er interessert i sopp. For tiden holder jeg på med en doktorgrad som vanligvis er en forutsetning for å jobbe som forsker.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– De som har det travelt med å komme i jobb og vil tjene godt vil ikke bli tilfredsstilt som mykolog.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å bli kjent med nye arter, og å forstå soppens økologiske krav og funksjon i naturen. Det morsomste med sopp er at det er ufattelig mye som er uoppdaget. Jeg har jobbet med et trøffelprosjekt som bidro til et funn av minst 20 nye arter for Norge og noen få som er nye for vitenskapen. Det er det morsomste prosjektet jeg har jobbet med her på museet og gikk over tre år.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Min største mare er å forholde meg til administrative systemer, selv om folka i administrasjonen er fine. Svært mye blir overkontrollert, og det er jeg ikke veldig glad i.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er mange forskjellige mykologijobber. Det kan være alt fra pirkete laboratoriearbeid og forskning – til det å være konsulent og ha kontakt med kunder. Som mykolog bør du ha en spesiell interesse for sopper. Du bør like å undersøke og finne ut av ting og ha evnen til å tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. Sopp spiller en nøkkelrolle i mange naturtyper og er det området i botanikken hvor det er mest ugjort. Det er fellesnevneren om du driver med muggsopp eller forskning på trøfler.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er en først og fremst en allsidig utdanning som gir mange muligheter. Du kan blant annet jobbe med inneklima, landbruk, forskning, som konsulent, selvstendig næringsdrivende eller som lærer og kursholder.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg antar omtrent 600 000 er en vanlig årslønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Renspikkede mykologstillinger er det langt mellom. De fleste mykologer jobber i perioder med grønne planter. Fordelen med å studere mykologi er at spesialiseringen begynner sent og du har en solid biologiutdanning.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.