Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg føler på en måte at yrket valgte meg mer enn jeg valgte det. Piano appellerte til meg allerede som liten gutt, men jeg hadde ingen ide om at jeg skulle drive med det. Opplevelsen med filmusikk var gigantisk og satte meg på et musikalsk spor. Jeg kom inn i en kirkelig ungdomsgruppe hvor bandmusikk var veldig populært. Der fikk jeg et mer bevisst forhold til musikken og forsto etter hvert at jeg ville bli musiker. Direkte etter videregående fikk jeg jobb som musikklærer og med det rullet ballen. Jeg utdannet meg til utøvende musiker og tok Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber deltid som musikkpedagog på en videregående skole og underviser i alle tre klassetrinn. Hoveddelen av jobben min er å undervise alle elevene på musikklinjen i piano. Det er obligatirisk enten de har det som hoved- eller biinstrument.

Jeg har hatt gleden av å undervise flere store talenter. Jeg forsøker å balansere faglig tyngde med et personlig opplegg tilpasset den enkelte elevs styrker og interesser. Jeg bruker mye tid på å lete etter elevers indre motivasjoner og utarbeider min metodikk ut ifra hva jeg finner. I tillegg kan jeg ofte også inkludere emner som musikkteori, arrangering, komponering og notasjon som er å skrive noter og akkorder. Mange pedagoger er som meg frilansmusikere ved siden av undervisningen, og jeg bruker all mulig erfaring til å best mulig ruste elevene for en moderne musikertilværelse. For en moderne pianist/keyboardist betyr det å ha kjennskap til og å beherske digitale verktøy.

Mesteparten av undervisningen foregår i en-til-en undervisning. Det betyr at jeg kommer tett på elevene som igjen betyr at jeg har en unik mulighet til å tilpasse opplæringen til elevene. Deres motivasjon for å gå på musikklinjen kan variere -  fra et ønske om en alternativ vei til generell studiekompetanse – til det å ha et brennende ønske om å bli musikere. Det sikre er at det et det føles som et stort privilegium å følge de i tre veldig viktige år. For min egne del hadde jeg mine desidert beste år på akkurat denne linjen og skolen, og det gjør at jeg kan sette meg inn i elevenes forventninger og mestring.

I musikkundervisningen gir vi større og mindre prosjekter og vi holder også konserter. Noen ganger har vi store tverrfaglige prosjekter som involverer både musikk, dans og drama. I faget samspill får jeg brukt alt jeg har av relevant kompetanse. I dette faget har jeg vært alt fra pedagog til utøvende musiker, arrangør, komponist, produsent og lydmann.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok en fireårig bachelor som heter musikk, menighet og ledelse på NLA Høgskolen i Oslo. Deretter tok jeg PPU på Barratt Due Musikkinstitutt. Det er mange studiemuligheter for å bli musikk- og instrumentalpedagog. Du kan for eksempel ta kandidatstudiet ved Norges musikkhøgskole. Det er også mulig å utdanne seg til musikk- og instrumentalpedagog ved høgskoler som tilbyr lærerutdanning.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Har du ikke empati så kan du ikke være lærer, fordi du må ha evne å sette deg inn i elevens situasjon. Lærerutdanningen gir deg ikke disse egenskapene, de må man ha i bunn før man velge yrket. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å se elevenes utvikling, modning og reise gjennom tre viktige år. Det er veldig motiverende å få brukt mye av meg selv og kompetansen min. i tillegg er det veldig utfordrende og lærerikt. En ekstra bonus ved de store og små prosjektene er at de evner å skape et samhold blant elevene jeg ikke tror finnes på så mange andre typer utdanningsprogram.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg ser nødvendigheten av en viss mengde møtevirksomhet, rapportering, papirarbeid og vurderingssituasjoner, men jeg synes ofte det kan ta for mye fokus. Først og fremst fordi jeg av og til føler den stjeler for mye oppmerksomhet og tid fra den faktiske undervisningen.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være glad i mennesker og lidenskapelig opptatt av musikk og formidling. Jeg mener at det er viktig å kunne fornye seg. Dette er et yrke for dem som har et åpent sinn og liker utfordringer. Du må også godta å jobbe i trange økonomiske rammer, noe som igjen kan bety noe dugnadsarbeid, i alle fall for en som meg som har høye ambisjoner.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste jobber i skolen, eller driver en form for kulturskolevirksomhet. Du kan drive for deg selv som privatpedagog. Noen har musikkpedagogisk virksomhet rettet mot næringslivet. Eller jobbe i den kulturelle skolesekken og reiser rundt i landet. Du kan bli instrumentalpedagog i alle typer instrumenter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hadde jeg hatt full stilling ville jeg tjent rett over 500 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I videregående skole er sjansene ganske små for fast ansettelse. Mange blir i jobbene til de pensjonerer seg. Når det er sagt, så er det et slags generasjonsskifte i emning, og det kan hende det vil dukke opp flere ledige stillinger fremover. Ellers finnes det mange private aktører som trenger folk og du kan selvsagt begynne for deg selv.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.