Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg syns det er viktig med ytre miljø og folkehelse, derfor er miljøgeologi veldig spennende. Det handler om helsa til de som skal bruke områdene jeg undersøker, og det å hindre spredning av forurensning. Jobben min innebærer både kontorarbeid og dager ute i felt, så hverdagen blir veldig variert. Det trives jeg godt med!

Image
Beate studerer grunnen utenfor en bygning
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min er tredelt med en kontordag, så en kartleggingsdag i bygg og farlig avfall der jeg er ute i felt, og en dag hvor jeg for eksempel er ute og tar jordprøver. Jeg jobber i hovedsak med ytre miljø, der mine hovedtema er forurenset grunn og kartlegging av farlig avfall i bygninger. Det finnes en del farlig avfall i eldre bygninger som skal rives eller rehabiliteres. Der handler det om å hindre spredning av farlige partikler som ligger i byggematerialene, da disse er helseskadelig for både mennesker og natur.

Jobben min dreier seg mye om planlegging, gjennomføring og etterarbeid av feltarbeid, der jeg også har mye kontakt med kunder. Felt er en veldig god måte å variere kontorarbeidet på, spesielt om våren og sommeren. Da er det fint å være ute.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du bør ha en mastergrad innen geologi fra universitetet, men jeg vet om noen i denne bedriften som fikk jobb med bachelorgrad. Grunnen til at jeg valgte geologi da jeg gikk på videregående, var at jeg visste at det var et veldig åpent fag. Det var ikke før mot slutten av bachelorgraden min at jeg fikk øynene opp for miljøgeologi.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jobben min er veldig fleksibel, som kanskje er det jeg trives best med her i Rambøll. Det er den balansen mellom felt og kontor som gjør at miljørådgiverjobben er et så fint yrke å ha.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Bedriften jeg jobber i lever av å ha kunder og tjener ikke penger av seg selv. Derfor er det et press til å jobbe med nok prosjekter. Vi har gjerne to til fem prosjekter gående samtidig, og spesielt som ny kan du oppleve en del utfordringer. Det er et lite puslespill, og balansen mellom å ha nok å gjøre, men ikke for mye er vanskelig i starten.

Image
Beate studerer bilder av bygninger tatt fra luften
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket ditt?

– Det finnes veldig mange! Du kan jobbe med miljøledelse og miljøsertifisering, klimagass-spredning eller luftforurensning for å nevne noen. Det er gode muligheter til å dele kunnskap mellom kollegaer og lære av prosjektene vi jobber med. Derfor er du ofte borti nye ting og lærer stadig noe nytt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tror startlønna ligger på en 520 000–550 000 kroner i året, men mulig det er blitt noe høyere nå enn da jeg startet.

Hvordan anser du sjansene for å få seg jobb innen dette yrket?

– På lang sikt tror jeg de er gode, men det er ikke nødvendigvis den første jobben du får etter utdannelsen. Veien å gå er gjennom nettverk. Hvis du ønsker å være en engasjert student så kan du delta på gratisarrangementer for å knytte kontakter og skape et nettverk. Det å forstå geologi kan videreføres til mange typer yrker, og jeg er sikker på at det vil dukke opp nye jobber der ferdigutdannede geologistudenter vil være kvalifisert til å jobbe.

Image
Beate utenfor kontoret
Lisens
1

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Veien å gå er gjennom nettverk. Hvis du ønsker å være en engasjert student så kan du delta på gratisarrangementer for å knytte kontakter og skape et nettverk.
Det er den balansen mellom felt og kontor som gjør at miljørådgiverjobben er et så fint yrke å ha.