Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er opprinnelig utdannet agronom fra Polen, så yrkesvalget er lite beslektet med den utdanningen. Jeg begynte å jobbe som montør i studietiden og fikk en stor interesse for teknologien. Da jeg kom til Norge for noen år siden fikk jeg jobb som montør og ble glad i det norske arbeidsmiljøet. Her er det mer ros enn ris og det var jeg ikke vant med fra Polen. I dag er jeg medeier i et nystartet firma. Jeg har prøvd å jobbe på kontor, men det likte jeg ikke. Jeg er lykkeligst når jeg er utendørs, litt møkkete og med en viss personlig frihet.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Firmaet jeg er medeier i er startgropen og per i dag monterer vi for det meste kulde – og varmepumper i private hjem. På sikt håper jeg vi kan starte med større installasjoner i industrien. Dagene starter med at vi sjekker at vi har det vi trenger til dagens monteringer. Er det kun en liten montering eller service drar jeg ofte alene.

Før vi bestemmer hvor en pumpe skal monteres må vi snakke med eieren for å finne det mest hensiktsmessige stedet i huset. En pumpe består av en innedel og en utedel. Det er mange ting å tenke på når man skal plassere de to delene. Pumpene er ikke helt lydløse og derfor er det viktig å finne steder hvor lyden ikke sjenerer. Avstand mellom pumpene, hensiktsmessig plassering inne, kombinert med en god plassering ute, må tenkes nøye gjennom for best mulig resultat. I en pumpe sirkulerer gassen som transporterer varmen eller kulden, og å sjekke at det ikke er lekkasjer er viktig. Flytende gass gir vonde brannskader.

Jeg begynner oftest inne og monterer pumpen på veggen. Først må jeg sjekke om veggen holder vekten og at den er tørr. Jeg vil alltid lete etter kortest mulig avstand mellom ute – og innedelen for at effekten skal bli maksimal. Vi må være nøye med å lete etter detaljer som kan skape problemer på sikt. For å drive med dette må jeg egentlig forstå litt av mange yrker. Man må forstå litt mekanikk, termodynamikk, kjøling, byggfag, rørlegging og forstå gass og elektrisitet. Det kan være mye støv og rare arbeidsstillinger, og alle installeringer betyr en eller annen ny utfordring.

Firmaet mitt driver også med berg – og jordvarme. Det betyr at vi driller et par meter ned i bakken for å legge rør i sløyfer. Den typen installasjoner krever en del forarbeid.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv har jeg master i agronomi og tre år med økonomistudier fra Polen. Som nevnt jobbet jeg med kulde- og varmepumpemontering ved siden av studiene. Da jeg flyttet til Norge jobbet jeg noen år som montør i et firma. Ved siden av tok jeg fagbrev som rørlegger. Underveis i disse årene har jeg tatt mange kurs og er sertifisert i F-gass. Det er et sertifisert installatørkurs som gir lov til å gjøre inngrep i kulde- og varmepumper. Jeg har planer om å ta fagbrev som kulde og varmepumpemontør, men må bli enda litt bedre i norsk.

Det vanlige utdanningsløpet er to år på skole og to års opplæring i bedrift. Det er også mulig å ta fag eller svennebrev hvis du har mer enn fem års erfaring.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– De som ikke er interesserte nok i faget eller har ti tommeltotter, passer ikke til dette yrket. Ser du ikke løsninger på en utfordring er det også et vanskelig valg. Fysisk bør du være i relativt god form. Selv har jeg vondt i ryggen, men føler at det hjelper å være i fysisk aktivitet. Har du klaustrofobi og høydeskrekk av en alvorlig karakter er det vanskelig å utføre denne jobben. Jeg vil imidlertid legge til at jeg har kurert min høydeskrekk ved å utfordre den!

Hva liker du best med yrket ditt?

– Aller best liker jeg fornøyde kunder. Kulde- og varmepumper har lite utslipp og dermed er jeg veldig fornøyd med å bidra litt til et renere miljø. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Tja, å måtte jobbe et par timer i en statisk stilling når regnet sildrer nedover nakken er ikke drømmen.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Kundene er det viktigste vi har og de må vi stelle pent med. Jeg vil derfor nevne at det å være positiv, løsningsorientert, serviceinnstilt og hyggelig er gode egenskaper. Det er en stor investering for kunden å installere et helt nytt system for varme og avkjøling. Du må være trygg på det du gjør og la kunden vite at de er i de beste hender. Det krever at du holder deg oppdatert på ny teknologi og har en interesse for faget. Samtidig må du like å ha en fysisk aktiv jobb.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan starte for deg selv eller være ansatt. Du kan selvsagt få mer ansvar og utvikle deg i faget. Da tenker jeg spesielt på programmering og installasjoner i industrien. Hvis du ønsker å gå videre og bli ingeniør er det muligheter via y-veien.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som ansatt tjente jeg litt over 500 000 kroner i året. Vi er et nystartet firma og per i dag vet jeg ikke hvor mye jeg vil tjene i år.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er et stort behov for montører med erfaring og for dem som vil lære faget. Stadig flere husstander går over til kulde- og varmepumper og Norge trenger flinke montører.