Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville egentlig bli lydingeniør, men manglet noen poeng for å komme inn på studiet. Derfor måtte jeg ta ekstrakurs, men på kurset ombestemte jeg meg. Jeg innså at det ville passe meg bedre å jobbe med mennesker enn med lyd. Jeg valgte en markedsføringsutdanning. Det har vært en lang og variert vei som har gjort at jeg de ti siste årene har jobbet med folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Fokuset er å få de tilbake i arbeid. Det er mange solskinnshistorier og de er drivkraften min.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber hos Fønix AS som er et HR-hus. HR står for Human Resources, altså menneskelige ressurser. Vi tilbyr tjenester både til det offentlige og det private. NAV sender for eksempel deltakere til oss. Bestillingen fra NAV er i stor grad å få folk ut i vanlig arbeid. En typisk arbeidsdag for meg består av å gi veiledning. Jeg kan ha opptil fem arbeidssøkende til veiledning i løpet av en arbeidsdag. Deltagerne er en mangfoldig gruppe med forskjellige utfordringer. De er i ulike faser og jeg må nullstille meg i forkant av hvert møte. Fellesnevneren for alle er at de er utenfor arbeidslivet og at det påvirker dem i stor grad.

Tjenestene vi gir er veiledning og tilrettelegging på arbeidsplass. Jeg og flere her på kontoret er såkalte NLP-coacher. Denne metodikken ligger til grunn for vårt veiledningsarbeid i Fønix. NLP-metodikken bygger på at mennesker alltid har større potensial enn det de utnytter. Jeg holder for eksempel temakurs i NLP. Da jobber jeg med folk som tenker at de «ikke er gode nok» og at de «aldri vil få det til». Hensikten er å snu tankene til noe mer positivt og oppbyggende. 

Jeg jobber også med et verktøy som heter VIP 24, som er et verktøy for karrierekartlegging. Det er en logisk metode for å se på jobbsøkerens interesser, preferanser, evner, verdier og hvilke jobbønsker de har. Deltakerne får en forståelse for at de er som de er og at det er greit. Det gir en trygghet for den enkelte som igjen gjør det lettere for meg å fortsette veiledningen.

I tillegg er jeg mye ute på bedrifter som kan være aktuelle arbeidsplasser for de vi veileder. Det er ekstremt viktig å ha gode relasjoner med bedriftene, uten dem kommer vi ingen vei. Mange søkere har vært så lenge utenfor arbeidslivet at de ikke kommer til intervju. I samarbeid med en bedrift tilbyr vi en hospiteringsavtale hvor de får jobb og får ferske referanser. Underveis kan vi ha vi samarbeid med NAV og helsepersonell som fastlege og psykolog.

Jeg følger opp deltakeren gjennom hospiteringsperioden og diskuterer det som bør endres. Jeg har i gjennomsnitt 16 arbeidssøkere med ulike behov som jeg veileder. Jeg er også med på å finne ut hvor stor arbeidsevne de har og om det er behov for videreutdanning.

I tillegg er det mange administrative oppgaver som å skrive rapporter. Sluttrapporten som vil følge deltakeren må være objektiv og presis.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har bachelor i markedskommunikasjon og utdanning innen NLP. Det finnes ingen formell utdanning for en jobbkonsulent. Mange har en bachelor i sosialfag, pedagogikk, helserelaterte fag, eller som coach.  Hva slags type menneske du er har stor betydning. Du må være god til å bygge relasjon, både til bedrifter og de arbeidssøkende. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Mangler du sosiale antenner, empati, evnen til å håndtere mennesker i vanskelig faser i livet, så bør du ikke søke denne jobben. Du møter mange triste skjebner.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å få være med på forandringen fra «larve» til «sommerfugl». 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å skrive rapporter. Å avslutte de sakene som aldri blir «sommerfugler» er trist, men å bli ufør kan være en god løsning for enkelte. Det er alltid en mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet senere. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være lyttende, støttende, kunne motivere og ønske å gjøre personen til den beste versjonen av seg selv. Du må være løsningsorientert med evnen til å se muligheter. Etter at NAV la ut tiltak på anbud, har resultatfokuset økt og det kommer godt med å ha et snev av kremmer i seg. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe hos NAV, med varig tilrettelagt arbeid, med HR, karriereveiledning, bemanning, som leder i kunnskapsbedrifter, eller i miljøboliger. Man kan også jobbe for seg selv som veileder.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Et sted mellom 400 000 og 500 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De er store. Det er mange politisk vedtatt at vi skal ha lav arbeidsledighet. Med rett bakgrunn og personlighet anser jeg at mulighetene er gode.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.