Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var flink i matte og likte realfag, og faren min er ingeniør. Jeg visste derfor tidlig at det var denne veien jeg ville gå. Da jeg skulle velge studieretning virket energiteknologi interessant, jeg likte at det gav muligheten til å bidra positivt for miljø og klima. 

Den første jobben etter studiene var i oljebransjen, men jeg trivdes ikke helt med det. En venninne fra studiet tipset meg om å søke i Norconsult, og jeg begynte å jobbe med VVS og energi og miljø i bygg. 

Image
Ingeniør energi og miljø i bygg, Jørgen Knutsen, med klosser som viser FN sine bærekraftmål.
Lenke
Elin Tollevik Garvik
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som rådgiver i Norconsult er jeg heldig og har fleksibel arbeidsdag. Jeg jobber vanligvis fra klokken 8 til klokken 16, men hvis jeg vil, er det mulig å komme og gå både tidligere og senere. Arbeidsdagen er veldig variert, og jeg veksler mellom å jobbe selvstendig og i team. 

Jeg jobber med prosjektering av VVS-anlegg og energiberegninger av bygg. Jeg bruker dataprogram der jeg modellerer i 3D og gjør energiberegninger med simuleringsverktøy på PC-en. 

Som rådgiver, utfører jeg mindre oppdrag i store prosjekter. Noen ganger må vi følge opp oppdragene økonomisk, og andre ganger regner vi tilbud på nye oppdrag. Vi har mange ulike kunder, som store entreprenører med ansvar for hele prosjekter, og oppdrag for kommuner og byggeiere. 

Akkurat nå jobber jeg sammen med en rørlegger og en ventilasjonsentreprenør i et byggeprosjekt, og da møtes vi for å diskutere løsninger og fremdrift i prosjektet.

I andre oppdrag regner jeg ut hvor mye energi et bygg bruker til forskjellige formål, og kommer med forslag til tiltak. Vi har for eksempel akkurat nå et oppdrag der vi regner på hvor mye energi et eksisterende bygg bruker, og hva det vil spare ved å f.eks. bytte vinduer.

Jeg jobber også med VVS og klimateknikk, der vi designer varme- og ventilasjonsanlegg. Anleggene skal bruke minst mulig energi, samtidig som de må ha riktig funksjon. Vi er avhengig av å ha masse kunnskap, for å kunne gi gode råd til kundene våre. Vi følger med på det som skjer innen forskning og utvikling, og henter også kunnskap fra dem som har erfaring fra bransjen og fra byggeprosesser. NemiTek er en forening for oss som jobber med VVS og energi og miljø i bygg, og her får jeg mye faglig påfyll. I tillegg er det mye kunnskap å hente fra andre rådgivere med lang erfaring. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Ingeniør ikke en beskyttet tittel og det er flere veier å gå. Jeg tok et studieprogram i energiteknologi ved Høyskolen i Bergen, og master i termiske maskiner – drift og vedlikehold, ved Universitetet i Bergen. Jeg jobber i en bransje der sivilingeniører er etterspurt, og det kan være en fordel å ha en master. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg kommer ikke på noen spesielle begrensninger som gjør at du ikke bør velge dette yrket. Men hvis du ikke trives i en kontorstol så kan det være utfordrende, i alle fall i mitt yrke som rådgiver. Hvis du ikke ønsker å være for mye på kontor kan du jobbe for en entreprenør ute på anlegg. Da blir du fort prosjektleder, så noe kontorarbeid kommer du nok ikke unna.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er muligheten til å være med å påvirke. Vi får mye tillit, og er med i hele prosessen. Jeg kan finne prosjekter som jeg vil være med på, gi tilbud og får være med å følge opp prosjektet. Arbeidet er veldig variert, og det liker jeg. Det er kjekt å jobbe med noe som betyr mye for miljø og klima. Hvis jeg er med og forbedrer 4–5 bygg i året, så er det noe som gjør en forskjell. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Vi jobber med bygg og anlegg, og det er en bransje der ting kan gå i rykk og napp. Det kan bli tidspress og noen sene kvelder. Arbeidet kan også bli litt stillesittende iblant.

Image
Ingeniør energi og miljø i bygg, Jørgen Knutsen, sitter foran to store pc-skjermer og jobber. Han er iført beige høyhalset genser, og vi ser han fra siden.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du må like å planlegge og være nøye, kunne stå opp for deg selv og være tydelig. Jobben passer for deg som er selvdreven og liker å ta ansvar. Vi må hente inn informasjon vi trenger, sørge for å sette av nok tid til å få gjort oppgaver, og ha kontroll på egne prosjekter. Det krever disiplin og at du er litt organisert.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Du kan jobbe i en kommune, hos store selskap som eier og forvalter bygg, og entreprenører Det er også mulig å jobbe i andre bransjer, som olje og gass.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er avhengig av veien du har tatt og hvor du jobber. Jeg vil si at lønnen starter rundt 500 000 i året i snitt. Du ligger gjerne litt under hvis du har en bachelor, og litt over med en master. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er veldig gode sjanser for å få jobb. Vi søker etter nye medarbeidere nå, og det er stort behov for folk som har denne kompetansen. 

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.