Industrirørlegger Martin Hanæs angrer ikke på at han tok fagbrevet.

YrkesintervjuIndustrirørlegger favoritt ikon

Han har jobbet med alt fra Freias sjokoladerør til fjernvarme, og ser tydelig at alle rør har en viktig funksjon. - En industrirørleggers jobb er ikke alltid synlig, men uten rør hadde industrien stoppet, sier Martin Hanæs.

Martin Hanæs
38 år
Industrirørlegger
Assemblin i Ski
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg var interessert i mekanikk, bil og motor og ville fort ut i arbeidslivet. Motorsport var lidenskapen min, og det var et enkelt valg å ta grunnkurs i mekanikk. Etter grunnkurset måtte jeg velge en retning. Det ble plate- og sveis, men på den tiden var det ikke behov for sveisere og jeg valgte å ta en lærlingkontrakt som industrirørlegger. Jeg har vært tjue år i samme firma og har jobbet meg opp i gradene.

img_5411.jpg

 Martin Hanæs studerer alle tegninger nøye før jobben starter.
All rights reserved.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Vi driver med installasjon av rør, elektro og byggautomasjon. Jeg jobbet tolv år med installasjon av rør. I dag jobber jeg med prosjektering og sender rørleggere ut på oppdrag. Jeg er med i oppstartfasen på et prosjekt for å bistå med å finne de beste og tryggeste løsningene. Inngående kunnskap om selve prosjektet og materialene vi jobber med er avgjørende for et godt resultat. Vi jobber etter systemskjemaer, eller tegninger, som studeres i detalj før jobben starter. 

Hvilke prosjekter jobber du typisk med?

- Typiske prosjekter er fjernvarme-installasjoner som er å legge store varmerør i grøfter. Andre typiske prosjekter er å konstruere rør i varme- og kjølesentraler i næringsbygg. Vi konstruerer selve rørnettet fra varmekilden, som for eksempel en el-kjele. En stor del av jobben er uansett sveising av karbonstål, både rustfritt og syrefast. Lekkasjer kan være fatalt, og sveisersertifikat er ofte påkrevd. Jobben består mye i å tenke selv. Det er ikke alltid beskrevet på tegningen hvor røret skal gå, det må du finne ut underveis. Et rør er et rør, men en ventil er ikke alltid lik, og vi må holde oss oppdatert teknologisk. Jobben dreier seg også mye om å samarbeide tverrfaglig og å koordinere framdriften. Våre nærmeste samarbeidspartnere er elektrikere som installerer komponenter i blant annet rør, pumper og ventiler.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli industrirørlegger?

- To år med skole (Vg1 Teknikk og Industriell produksjon og Vg2 Industriteknologi, red. anm.), deretter to år lærlingtid i bedrift. Offshorearbeid krever flere kursbevis. De fleste har sertifikat i bolttrekking og det er mulig å spesialisere seg i dette. Du bør dessuten være i fysisk god form. Det er tunge løft, men for meg var selve jobben mer enn nok trening. 

img_5418.jpg

 Martin Hanæs må holde seg oppdatert teknologisk. En ventil kan være så mangt!
All rights reserved.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det har vært mange spennende oppgaver og steder med rare jobber. Jeg har jobbet med alt fra Freias sjokoladerør til fjernvarme, og ser tydelig at alle rør har en viktig funksjon.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Alle de tunge løftene. Jeg er ikke veldig stor, og det var til tider tøft. Jeg var ofte møkkete og hvis du ikke liker det, så er ikke dette jobben for deg. Det er også litt trist at vi gjør en stor jobb og så kommer gravemaskinene og dekker til alt!

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Selv har jeg steget i gradene. Etter tolv år på gulvet begynte jeg som prosjektleder, og i dag er jeg avdelingsleder på fjerde året. Hos oss er det en mulighet til å jobbe seg oppover. Ellers er det muligheter i oljenæringen, i installasjonsfirmaer og i store fabrikker. Etter at du har fått en viss erfaring kan du stige i gradene, og bli for eksempel prosjektleder. Hvis du ønsker å videreutdanne deg til å bli ingeniør med fagbrev er det flere muligheter via Y-veien.

Hva kan man forvente i lønn som industrirørlegger?

- Cirka 470 000 i startlønn er vanlig. Arbeidsledere har tillegg i lønna, og det er også tillegg for reising og diett.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg tror det er gode sjanser, selv om det er stort tilsig fra Vestlandet på grunn av nedbemanningen i oljebransjen. Derfor er det viktig å innstille seg på å måtte flytte etter jobbene akkurat nå.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Det er viktig å innstille seg på å måtte flytte etter jobbene akkurat nå.
    • Hvis du ønsker å videreutdanne deg til å bli ingeniør med fagbrev er det flere muligheter via Y-veien.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser