Helsesykepleier Audhild Eiterjord Krogstad.

YrkesintervjuHelsesykepleier favoritt ikon

Audhild Eiterjord Krogstad er helsesykepleier i barneskolen. Noe av det hun liker best med jobben er at hun er en del av livene til barna, og at hun kan gjøre en forskjell.

Audhild Eiterjord Krogstad
51 år
Helsesykepleier
Grønnåsen skole, Bodø

Hvorfor valgte du dette yrket?

Jeg jobbet som sykepleier på sykehus tidligere, men har alltid hatt veldig lyst til å jobbe med barn. Siden jeg jobbet mye med sykdom, hadde jeg også veldig lyst til å jobbe litt forebyggende. Altså jobbe for at folk ikke blir syke. Da var det naturlig for meg å bli helsesøster.

helsejobb2.jpg

Helsesøster Audhild Krogstad viser frem røde og grønne tanker. De grønne er de gode tankene.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Arbeidsdagen min starter klokken åtte om morgenen, og ofte med samarbeidsmøter på skolen. Dagene innebærer blant annet elevsamtaler, å ha åpen dør for elevene, vaksinering og å snakke med lærere – gjerne om problemstillinger i klasserommet. Hvis jeg har tid tar jeg meg gjerne en liten runde rundt i gangene og småprater med barna. Dagen avsluttes med dokumentering og journalskriving.

Jeg underviser også på tredje-, femte- og sjettetrinn. I tredjeklassen snakker vi om hvordan man skal ha det hjemme og på skolen. Vi snakker om hva barn har krav på, om hvordan man skal ta vare på seg selv både fysisk og psykisk, og om seksuelle overgrep og vold. Siden barn lærer mye om dette på TV, for eksempel på NRK Super, så kan de mye om dette fra før. Da blir de ekstra engasjerte og spør mye. Vi har også stort fokus på å forebygge mobbing og diskuterer dette i grupper. Jeg introduserer FNs Barnekonvensjon på tredjetrinn.

I femteklasse er det psykologisk førstehjelp som gjelder. Der snakker vi om hvordan man sorterer tankene sine, hvordan man skal takle vanskelige situasjoner og ubehagelige følelser. Vi snakker om grønne og røde tanker, de grønne tankene er de gode. De største barna, altså de på sjettetrinn, prøver vi å forberede på ungdomsrollen. Da snakker vi om for eksempel pubertet, overgrep, hvordan man skal ta vare på seg selv og andre, om mobbing, og ikke minst hvordan man kan være en god venn. Vi bruker også en del tid på dette med Internett, mobil, bildedeling og overgrep på nett.

Ellers er jeg alltid tilgjengelig for elevene, enten de har skadet seg eller bare vil snakke om noe de synes er tungt. Jeg ser ofte at barn som kommer inn med småskader, egentlig vil snakke om andre ting. Så det er en fin måte å få kontakt med dem på. Ofte er det tema som for eksempel skilsmisse eller at noen føler seg utenfor.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Man må være offentlig godkjent sykepleier og ha jobbet minst ett år som sykepleier. Videreutdanning til helsesykepleier tar ett år om man tar det på fulltid, og to år om man velger å gjøre det på deltid. Ellers er det viktig at man liker å ta kontakt med mennesker, er komfortabel med å ta opp vanskelige ting, og kan jobbe selvstendig.

Hvem passer ikke dette yrket for?

Jobben passer nok ikke veldig godt for dem som ikke liker å jobbe utadrettet. En annen viktig del av jobben er å være strukturert og god til å planlegge. Og man må selvsagt være glad i barn og ungdom! Som helsesykepleier er det ingen fysisk tunge løft, som det gjerne er i andre helseyrker, så det går fint med en normalt god helse.

Hva liker du best med yrket ditt?

At jeg er en del av livene til barna, og at jeg kan gjøre en forskjell. Ellers liker jeg at jeg får være med på å bringe temaet psykisk helse inn i skolehverdagen. Som helsesykepleier er man på en måte det lokale «barneombudet» til elevene.

Hva liker du minst med yrket ditt?

Det kan til tider være mye å gjøre, så jeg blir stresset om jeg ikke rekker gjennom alt jeg har planlagt.

helsejobb3.jpg

Helsesøster Audhild Krogstad på Grønnåsen skole i Bodø snakker mye i telefonen med andre instanser.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

Første bud er at du må være glad i mennesker. Du må ha et raust menneskesyn, være i godt humør og være varm og omsorgsfull. Skal man være helsesykepleier i barneskolen er det også en stor fordel om man er litt leken. Det er også veldig greit om du er selvsikker og trygg på deg selv.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

Man kan jobbe som sykepleier, i psykiatrien, i bedriftshelsetjenesten og generelt med barn og unge.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Det varierer fra kommune til kommune, men det vanligste er fra 415.000 til 520.000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

Veldig gode! Staten har satset veldig på helsesykepleiere, og har gått inn for å øke antall stillinger.

Yrket helsesykepleier het tidligere helsesøster. Vi har oppdatert tittelen på yrket i denne artikkelen.

Tekst: Isabell Grønnslett

    • Man må være offentlig godkjent sykepleier og ha jobbet minst ett år som sykepleier. Videreutdanning som helsesykepleier tar ett år om man tar det på fulltid.
    • Som helsesykepleier er man på en måte det lokale «barneombudet» til elevene.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser