Portrett av fylkesskogsjef Helge Nordby

YrkesintervjuFylkesskogsjef favoritt ikon

– Skogen er en viktig del av «det grønne skiftet», og det innebærer at skogen på sikt vil kunne erstatte oljeprodukter på en miljøvennlig måte, sier fylkesskogsjef Helge Nordby.

Helge Nordby
47 år
Seksjonssjef skogbruk og arealforvaltning
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Så lenge jeg kan huske har jeg hatt en interesse for skogbruk, jakt og friluftsliv. I barne- og ungdomsårene var jeg med i organisasjonen 4H, og der har respekten for naturen et viktig fokus. I ungdommen fikk jeg mulighet til å drive med skogs- og gårdsarbeid på en skogseiendom som onkelen min drev. Til sammen gjorde dette at jeg fikk et sterkt ønske om å få et yrke innenfor dette området. 

actionshot1.jpeg

Fylkesskogsjef Helge Nordby avbildet med en hund ute i naturen. Det er snø på bakken og skog og fjell i bakgrunnen. Bildet er tatt i forbindelse med befaring av hogst påsken 2018.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag begynner stort sett på kontoret. Jeg har personal-, resultat- og økonomiansvar for et helt fagområde, og da blir det en del administrasjon og ledelse. Det er mange saker der jeg må ta beslutninger. Så er det en god del møtevirksomhet. Ofte foregår disse møtene på arbeidsstedet mitt. Da handler det gjerne om faglig oppfølging og veiledning overfor andre kollegaer. Det kan også være at jeg reiser til andre samarbeidspartnere. Jeg har en rolle som veileder overfor skogbrukssjefene i kommunene, og da møter jeg dem noen ganger der de er. Vi har også et godt forhold til skogbruksnæringa, og derfor har vi møter for å få til økt aktivitet i skogbruket og for å gjennomføre statlig skogpolitikk.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– De vi ansetter hos fylkesmannen, har i all hovedsak mastergrad innenfor en relevant studieretning, som regel skogbruk. For min egen del hadde jeg et veldig nyttig år på Skogskolen på Sønsterud. Der var det halvparten praksis og halvparten teori innenfor fagområdet skogbruk, og jeg fikk med meg mye kunnskap jeg har tatt med meg videre i yrkeslivet. Deretter studerte jeg i fem år på Norges landbrukshøgskole. Så har jeg steget i gradene gjennom mange år. Jeg har vært skogbrukssjef, fylkesskogmester, fagkoordinator skogbruk og fagsjef for skogbruk og naturmangfold. Det har gitt meg en god ballast i den jobben jeg har nå. I tillegg til utdannelse, mener jeg at erfaring fra ulike nivåer i organisasjonen og praktisk erfaring er nødvendig i rollen som fylkesskogsjef.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du ikke har interesse for naturen, er ikke dette riktig jobb for deg. Og hvis du foretrekker rutinearbeid, bør du velge et annet yrke. Du må takle variasjon og ulike typer problemstillinger. Av og til møter du mennesker med forskjellige meninger, og da kan det oppstå konflikter. Du må kunne stå i noen stormer, og du kan ikke ha beslutningsvegring.

Hva liker du best med yrke ditt?

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag! Det er fordi jeg jobber med et fagområde jeg selv har valgt, som jeg liker og som jeg mestrer. Jeg har gode og dyktige kollegaer. Og selv om dagene kan virke like, er de ikke det. Det er stadig nye utfordringer, både små og store. Det er givende å føle at jeg gjør en forskjell, enten det er for en enkeltperson, en kommune eller for en næringsvirksomhet.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Til tider er det høyt arbeidspress, og det kan være kompliserte saker som krever mye tankevirksomhet. I tillegg er det utfordrende å forvalte et regelverk hvor ikke alltid alle blir fornøyde. Av og til må du ta upopulære avgjørelser, og det er ikke så hyggelig. 

actionshot_2.jpg

Fylkesskogsjef Helge Nordby sammen med fire andre personer, blant annet tidligere landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Bildet er tatt i 2018 da ministeren var på besøk i Buskerud.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette er riktig jobb for deg som liker friluftsliv, skog, jakt og fiske, og som ser verdien av naturen. Du må like å omgås forskjellige typer folk. I tillegg må du være litt robust siden du kan komme opp i ulike type situasjoner i arbeidshverdagen. Det er også viktig at du er samfunnsengasjert. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En med utdannelse innenfor skogbruk har mange muligheter. Og framover tror jeg det vil gjelde på alle nivåer – både for dem som velger yrkesrettete studier og de som velger høyere utdannelse. I det offentlige er det flere muligheter innenfor kommunal- og statlig landbruksforvaltning. Det er også behov for folk med denne bakgrunnen hos entreprenører i det private, hos skogeierandelslagene og private større skogeiere. Skogen er en viktig del av «det grønne skiftet», og det innebærer at skogen på sikt vil kunne erstatte oljeprodukter på en miljøvennlig måte. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I stillingen min er lønnen mellom 700 000 og 850 000 kroner årlig. Andre administrative fagstillinger innenfor skogbruket ligger gjerne mellom 500 000 og 650 000 kroner per år i det offentlige. Det er om lag det samme lønnsnivået i det private skogbruket. 

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Jeg tror det er gode sjanser å få jobb innenfor dette fagfeltet. Skogbruk er et fremtidsrettet område, og det har blitt et oppsving i søkertall til både naturbruksskoler, høgskoler og universiteter som tilbyr en slik type utdannelse. Men når det gjelder akkurat min stilling, er det ikke så lett å få jobb. Vi er bare ca. 10 personer i landet som har denne stillingen, så vi er en unik, liten gruppe. Det er en attraktiv stilling. Men hvis man bygger stein på stein og er flink og gjør sitt beste, så har man alltid en god mulighet.

Tekst:
Ingrid Nøstdal
    • Du må kunne stå i noen stormer, og du kan ikke ha beslutningsvegring.
    • Det er givende å føle at jeg gjør en forskjell, enten det er for en enkeltperson, en kommune eller for en næringsvirksomhet.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser