Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er utdannet servitør og hadde jobbet som det i 20 år. En dag hadde jeg lederteamet i Flytoget som gjester på hotellet jeg jobbet for. De var fornøyde med servicen under middagen, og syntes jeg hadde de egenskapene som skulle til for å jobbe i Flytoget. De anbefalte meg å søke stilling som flytogvert. Etter å ha gjennomført to intervjuer, personlighetstest og helsesjekk, fikk jeg tilbud om stillingen. Jeg er glad jeg tok utfordringen og byttet jobb. I Flytoget er det ryddige arbeidsforhold, forutsigbart og hyggelige kollegaer. I tillegg er jobben som flytogvert ansvarsfull, trivelig og utfordrende.

Image
Anne Lena Nesse vaier med det grønne flagget som betyr at toget kan kjøre.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber turnus, det vil si at arbeidstidene varier fra dag til dag. Vaktene kan vare fra fem til ni timer. En gjennomsnittlig arbeidsuke er på 33,6 timer. Den tidligste vakten starter kl. 04.30 på Oslo S. Arbeidsplassen min er på toget som kjører mellom Oslo Lufthavn og Drammen. Det er prosedyrer som må følges i jobben. Flytogets prioriteringsregel, som er sikkerhet, punktlighet og service, skal etterfølges til enhver tid. Jeg har ansvar for de reisendes sikkerhet ved av- og påstigning og ombord på toget. Under avgangsprosedyren fra stasjonen må jeg påse at signalet viser klart og at toget er i rute. Underveis annonserer jeg på høyttaler og er tilgjengelig for reisende som har spørsmål eller som trenger hjelp. Som flytogvert er det viktig å være kjent ved de ulike stasjonene, for å kunne svare på spørsmål om hvor eksempelvis taxi og hoteller befinner seg. Turister spør også om severdigheter og tips i forbindelse med sitt opphold i Oslo. Flytoget samarbeider med VisitOslo, og hver uke får vi oppdatering på arrangementer i byen. Under avvikssituasjoner som for eksempel større forsinkelser grunnet feil på signalsystemet, er det mange reisende som blir stresset og fortvilte hvis de ikke rekker flyet. Min rolle er å finne alternative løsninger til flyplassen, eller sørge for at de reisende får hjelp videre til å booke om flybilletten. I tillegg til stillingen som flytogvert, har jeg også rollen som veileder og teknisk instruktør. Det vil si opplæring av nyansatte på tog og å oppdatere kollegaer på kunnskap om det tekniske på toget, som å lukke og åpne dører manuelt, betjening av rullestolrampe, plassering av sikringer og nødutstyr, samt gjennomgang av nødprosedyrer.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Vu har et stort ansvar for inntil 300 passasjerer. Viktige egenskaper er å være årvåken, robust, kunne ta ledelsen, være serviceinnstilt, se kundens behov, like å kommunisere og å hjelpe mennesker. En flytogvert må ha fylt 20 år, kunne snakke norsk og engelsk flytende og ha generell studiekompetanse. Og i tillegg gjerne utdannelse eller erfaring innen reiseliv eller servicebransjen. God helse er viktig fordi man står og går mye i løpet av dagen. Det er strenge krav til blant annet hørsel og syn. Før du får tilbud om stillingen som flytogvert må du gjennom en helsegodkjenning og arbeidspsykologisk test. Etter å ha fått tilbud om stillingen som flytogvert, må du gjennomføre et fem-ukers opplæringsprogram som blant annet er eksamener i sikkerhet, teknisk og produkt. Så følger en ukes praksis på toget sammen med en veileder før endelig godkjenning. Etter det kan du jobbe alene på toget.

Image
Anne Lena Nesse går ombord i flytoget
Lisens
1

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som er utålmodige, misliker å jobbe til ulike tider av døgnet, ikke liker rutiner og ikke håndterer stress og uforutsette situasjoner.

Hva liker du best med yrket ditt?

–Jeg vet hva jeg skal forholde meg til, samtidig har jeg mulighet for å skape min egen hverdag i møte med passasjerene.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Å jobbe turnus betyr å jobbe høytider og helger. Det kan være krevende når familie og venner har fri og jeg vil være sammen med de jeg er glad i. Samtidig er det en fordel å jobbe turnus og deilig og ha fri når andre jobber. Det gir også lange friperioder.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Yrket passer best for dem som ønsker å jobbe med sikkerhet, mennesker og samtidig være i bevegelse. Du må være selvstendig, ansvarsfull og like å yte det lille ekstra.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mulighet for å bli instruktør, veileder, tjenestegjøre på operativ ledelse og tjenestekontoret. Flere hopper fra en servicebransje til en annen. For eksempel til flyselskap, Oslo Lufthavn og motsatt. Noen har også videreutdannet seg til togfører.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Grunnlønnen er ca. 450 000 kroner i året. I tillegg kommer skift- og høytidstillegg.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Vi mottar mellom 500–700 søknader når vi lyser ut ledige stillinger. Hvis du har kompetansen og egenskapene vi spør om, vil du bli vurdert. Det er lurt å gi et godt førsteinntrykk, og å ha et genuint ønske om å jobbe med mennesker og bidra positivt er viktig.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
En flytogvert må ha fylt 20 år, kunne snakke norsk og engelsk flytende og ha generell studiekompetanse.
God helse er viktig fordi man står og går mye i løpet av dagen.