Øyvind Lohmann er legemiddelkonsulent i et stort internasjonalt selskap.

YrkesintervjuLegemiddelkonsulent favoritt ikon

Øyvind er alltid på vei til noe. – Jeg ser på salg som en kunst og er kanskje litt gal og over gjennomsnittet utadvendt. Jeg vil være et friskt pust, sier han.

Øyvind Lohmann
49 år
Legemiddelkonsulent
Pfizer Norge

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Valget sto mellom politi og sykepleier. Jeg ble sykepleier og det var mye fordi jeg ville ha en myk rolle i en tøff verden. Også fordi sykepleien gir mange muligheter og jeg ville enten inn i legemiddelindustrien eller jobbe offshore. Jeg fikk tilbud om jobb i Pfizer og nå har jeg vært der i 23 fantastiske år.

img_7483.jpg

Øyvind Lohmann i et kundemøte med helsepersonell og potensielle kunder.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Pfizer er stort, med virksomhet i over 150 land. I Norge er vi 85 ansatte. Jeg jobber med å informere helsepersonell om legemidlene til Pfizer. Hvem som kan få de og hvordan de skal brukes. Mitt ansvarsområde er Bergen og omegn, og jeg har i tillegg et nasjonalt ansvar som salgssjef i Norge. Målgruppene er sykehusleger og fastleger.

Vi legemiddelkonsulenter er spredt utover landet og møtes til en times morgenmøte. I disse tider rundt en digital kaffemaskin. Her får vi gode ideer, tips og råd. Jeg har som oftest et besøk til leger og sykepleiere hver dag. Resten av dagen har jeg etterarbeid og telefontid. Jeg har også ofte ettermiddagsmøter og kveldsmøter.

Alt dreier som om å skape en møteplass med legene. De skal lære om nye medisiner og få etterutdanning i produktene. Noen ganger informerer jeg om kun ett produkt, andre ganger har jeg flere typer. Jeg må forberede meg godt, kunne det jeg snakker om og skape en arena for læring og dialog. Legene må oppleve min informasjon som fornuftig og den skal kunne gi de en hjelp i hverdagen. I forhold jeg har ofte med meg en faglig spesialist til møtene. Vi har en medisinsk avdeling som kan produktene ut og inn og de er mine støttespillere. Riktig legemiddelbruk til rett pasient gir best helse og best avkastning.   

Etter et møte er det etterarbeid med bestillinger, registrering av bivirkninger og planlegging av neste møte. Bivirkning, manglende effekt og annet rapporterer jeg til Pfizer globalt.

Jeg gjør mitt ytterste for å være et friskt pust når jeg treffer kundene. Jeg tør å skille meg ut og overraske kunden. De har hørt masse sykdom hele dagen og trenger litt avkopling. 

Som legemiddelkonsulenter deler vi viktig informasjon om legemidlene våre til helsepersonell. Det bidrar til riktig legemiddelbruk og kommer pasienten til nytte i form av bedre helse og behandling for sin sykdom.

Bilen er mitt hjemmekontor og jeg kjører mellom 30 000 og 50 000 kilometer i året.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv er jeg utdannet sykepleier. Jeg jobbet noen år på akutten på Haukeland sykehus før jeg startet som legemiddelkonsulent.

Har du ikke en helsefaglig utdanning må du ta et halvårig medisinsk registreringskurs. Utdanningen tas i Danmark. Har du helsefaglig utdanning slipper du registreringskurset. I begge tilfeller må man ta obligatorisk kurs om lov- og bransjeregler. Det vanlige er å få sistnevnte kurs gjennom firmaet.

Å være god på relasjonsbygging er det aller viktigste. Du må være trygg på deg selv og det du selger. Det betyr å være god på både prosjektjobbing og det å være en ideskaper. Det er ting man lærer underveis, men det å være en selger må ligge til bunns.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke god på å skape relasjoner så passer ikke denne jobben. Du må kunne skape din egen jobb. Du må ikke være for hjemmekjær, for det er mange reisedøgn. Du må alltid være på’n ellers faller det fort i grus. Kundene er like forskjellige som legemiddelkonsulentene og du må kunne tørre å være deg selv.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er stolt av å være legemiddelkonsulent. Det er både en god og viktig jobb. Firmaet har høye etiske verdier og en klar visjon om vår rolle.

De sier at ingen sak er for stor eller liten for Øyvind. Og det er sant! Jeg svelger ikke kameler, står på og gir meg ikke. På den måten har jeg kommet dit jeg ville i livet. Jeg har jobbet meg opp, er veldig fornøyd og engasjert.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Lover og regler som det ikke er noe fornuft i er det jeg liker aller minst. Ting som bærer preg av rutine er ikke det jeg er mest glad i.

img_7487.jpg

Øyvind Lohmann informerer om sine legemidler til en gruppe helsepersonell.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å tilegne seg kunnskap er viktig, lære kjapt, og tørre å ta avgjørelser. Det er det unike ved din personlighet som skal komme fram. Resultatorientert, gjerne fargerik og kunne gi deg av deg selv for å oppnå resultater. Det er viktig å lære av sine feil, være åpen og ærlig, og ville dine kollegaer godt. Du må kunne jobbe veldig selvstendig og ha tro på deg selv.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste jobber som legemiddelkonsulenter. Det er ofte vanskelig å kombinere mange reisedøgn med små barn. Men fortvil ikke, det er mange andre typer stillinger som med markedsføring, salg og PR. Tidligere begynte man som konsulent og avsluttet karrieren som direktør. Jeg er selv salgssjef og er et eksempel på at det er mulig å klatre innad i firmaet. Mange jobber med salg hele livet og liker det veldig godt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Våre selgere tjener fra 650 000 til 800 000. Avhengig av fartstid og resultater. De fleste legemiddelfirmaer har bonusordninger i kombinasjon med fastlønn. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er ikke så lett. Det er ikke mange stillingsannonser på Finn.no. Det er mange om beinet, men mulighetene går litt i rykk og napp. Du bør ikke komme direkte fra skolebenken, men ha noen års erfaring.

Noen jobber er kombinasjonsstillinger som konsulent og prosjektjobbing. I framtiden tror jeg legemiddelkonsulenter i større grad vil jobbe på en måte som ikke innebærer at man reiser rundt og møter opp fysisk hos legene.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
    • Jeg ble sykepleier og det var mye fordi jeg ville ha en myk rolle i en tøff verden.
    • Å være god på relasjonsbygging er det aller viktigste.

Yrkesbeskrivelser