Automatikar Joachim Fossli trivst hjå Mantena AS

YrkesintervjuAutomatikar favoritt ikon

Som skuleelev visste ikkje Joachim Fossli kva det innebar å vere automatikar. No stortrivst han i yrke som feilsøkjar på NSB sine FLIRT-tog.

Joachim Fossli
21 år
Automatikar
Mantena AS, Sundland, Drammen
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Kvifor valde du å bli automatikar?

- Årsaka til dette er tilfeldig. Då eg gjekk Vg1 elektro hadde me valfag ein gong i veka, og då kunne me velje mellom ulike typar elektrikar. Eg visste ikkje kva det innebar å vere automatikar, og derfor valde eg det, noko eg ikkje har angra på sidan. Me fekk prøve mykje forskjellig, frå å programmere heis og togbane til å programmere ein sylinder som gjekk ein spesifikk syklus. Som automatikar kan ein lage det meste, berre fantasien set grenser. 

Kva arbeidsoppgåver består yrkeskvardagen din av?

- Eg jobbar med vedlikehald og feilsøking på dei nye FLIRT-toga til NSB. Det betyr at arbeidsdagen min er særs variert. For min del blir det mykje dataarbeid, då dokumentasjonen og teikningane eg treng ligg inne i systemet vårt. Det meste kan skje med eit tog, og derfor blir dei fleste dagar ulike. 

Kva utdanning og kvalifikasjonar bør ein ha for å bli automatikar?

- Ein går fyrst tre år på vidaregåande, eitt år på grunnkurs elektro, før ein avsluttar med to år på automatikarlinja. 

Eigenskapane ein treng for å bli automatikar får ein gjennom skulegongen. Det løner seg likevel å vere interessert i data, samt vere fascinert og interessert i automatiske styringar. 

Kva er det beste med yrket ditt?

- Eg set pris på variasjonen i arbeidsoppgåvene mine. Spennet er stort frå å sitje ved datamaskina eller ein teikning og arbeide med feilsøking, til å programmere mange ulike modular. 

Kva mislikar du mest ved yrket ditt? 

- Eg har draumeyrke, og mislikar ingenting ved yrket mitt. 

Kva andre arbeidsområde / moglegheiter finst innan yrket ditt?

- Ein kan arbeide på fabrikkar som har systemprosessar, og ein har også moglegheit til å arbeide i Nordsjøen. Fleire bedrifter har også eit system som har behov for kompetansen til ein automatikar.

Kva lønn kan ein vente seg innan yrket ditt? 

- Mi løn ligg på 430 000 kroner. Med tilleggsskift og turnus kan ein også tene eit tillegg på om lag 130 000 kroner. 

Korleis ser du på sjansen til å få seg jobb innan yrket ditt? 

- Moglegheita for å få seg jobb er stor. Automatikar er eit yrke som spenner breitt, og ein kan omtrent få seg jobb kvar som helst. 

    • Som automatikar kan ein lage det meste, berre fantasien set grenser.
    • Eigenskapane ein treng for å bli automatikar får ein gjennom skulegongen.
    • Ein går fyrst tre år på vidaregåande, eitt år på grunnkurs elektro, før ein avsluttar med to år på automatikarlinja.
    • Moglegheita for å få seg jobb er stor.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser