Arkivar Kine Skyer foran Oslo Byarkiv.

YrkesintervjuArkivar favoritt ikon

Kine Skyer holder styr på mer enn 20 000 hyllemeter med hukommelse i Oslo Byarkiv.

Kine Skyer
34 år
Arkivar
Oslo byarkiv

 Hvorfor valgte du dette yrket?

- Ved en tilfeldighet fant jeg arkivutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det virket umiddelbart spennende. Siden jeg allerede hadde en bachelor i historie, åpnet arkivfag for en ny vei inn i yrkeslivet. Som arkivar ved et arkivdepot får jeg jobbe tett på de historiske kildene. For en som meg er dette drømmejobben. 

img_9045.jpg

Kine Skyer løfter ut en tung gammel bok fra arkivet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Det er mange oppgaver i et arkivdepot, og dagene er sjelden like. Vårt viktigste arbeid er å bevare arkivene og gjøre dem tilgjengelige. Arkivene blir brukt både i saksbehandling, til formidlingsprosjekter og på vår egen lesesal. Vi har åpent for publikum tre dager i uka. Alle er velkommen. Med vår veiledning får gjestene gjøre oppslag direkte i kildene. Dersom materialet er klausulert (begrensninger i adgangen til å bruke det), ber vi om skriftlige henvendelser og sender svarbrev i posten.

En annen del av jobben handler om å bistå kommunen ved arkivfaglige spørsmål. Vi drar på befaringer, holder kurs og seminarer. Formidling er sentralt for oss. Vi ønsker at flest mulig skal få kjennskap til arkivene våre. Vi har omvisninger, deltar på kulturarrangementer, utgir tidsskriftet «Tobias» og har digitale nettsteder som oslofilmer.no og oslobilder.no.

Som magasinansvarlig har jeg en del spesielle oppgaver. Magasin vil si spesialrommene der vi oppbevarer arkivene våre. Det stilles strenge krav til klimastyring og sikkerhet. Jeg skal sørge for at magasindriften fungerer som den skal og holde kontroll på arkivbestanden. Med mer enn 22 000 hyllemeter arkiv er det mye å ha oversikt over.

Mye tid går med til ordningsarbeid. Det handler om å klargjøre arkivmaterialet for langtidsbevaring og gjenfinning. Det skal renses for skadelig materiale som binders og plast, legges i syrefrie omslag og bokser. Så sorteres det og registreres i vår elektroniske arkivkatalog.

 Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Det har vært vanlig at historikere arbeider i arkivinstitusjoner. Egen arkivutdannelse er relativt nytt. Den har kommet på banen siden yrket er i utvikling. Dette henger sammen med digitaliseringen av samfunnet. Dokumenter skapes ikke lenger på papir. Arkivarens rolle utfordres, og i dag er det stadig viktigere med gode IT--kunnskaper i yrket. Men fortsatt er ikke arkivar en beskyttet tittel. Man må ikke ha arkivfag for å kunne jobbe med yrket.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Arbeid i arkivdepot kan innebære en del tunge løft, så man bør ha fysikken i orden. Papir blir fort tungt når det stues sammen i esker, og ikke minst kan eldre protokoller være av helt andre størrelser og formater enn hva vi benytter i dag. En bok fra 1800-tallet kan fort veie 10 kilo. Folk med allergier eller sensitivitet for støv bør vite at historiske arkiver innholder en del uhumskheter man kan reagere på.

img_9063.jpg

Kine Skyer setter fingeren på en setning på en klagesak fra 1800-tallet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Det er et stort ansvar og ikke minst en ære å få være med å forvalte historien vår. Arkivene er vår hukommelse. De fungerer både som kilde til fortiden, og som viktig rettighetsdokumentasjon for den enkelte. Vi får spørsmål fra publikum om alt mulig, og det føles utrolig givende når vi finner de papirene de leter etter. Jeg liker å tenke på et arkivdepot som et skattkammer. Hver protokoll rommer en historie, og alt ligger der og bare venter på å bli oppdaget!

Hva liker du minst med yrket?

- For en frysepinn som meg så kan det bli kaldt å oppholde seg i magasinene som holder mellom 18 og 19 grader. Ellers kan gamle og støvete protokoller være plagsomt for luftveiene. Da er det viktig med verneutstyr som maske og briller.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Ordensmennesker. Det er viktig å jobbe strukturert og systematisk når du har tilgang til tusenvis av hyller med arkiv. Ett feillagt dokument kan bli umulig å finne igjen. Arkivarbeid krever også en porsjon tålmodighet og kanskje nysgjerrighet, da det kan ta tid å finne informasjonen man er ute etter. Formidlingsevne er også et pluss.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Foruten arkivdepoter som bevarer historiske arkiver, kan du jobbe med dokumentasjonsbehandling i offentlig forvaltning eller private bedrifter.

Hva kan man forvente i lønn innen dette yrket?

- Her vil jeg tro det er en del variasjoner. Det avhenger av type arbeidsgiver, din egen utdanning og yrkeserfaring, og ikke minst hvilke arbeidsoppgaver og type ansvar som ligger i stillingen.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jobber i arkivdepot vokser ikke på trær. Det tror jeg vi skal være ærlige på. En vei inn kan være prosjektarbeid av ulike typer, slik som ordning av arkiver. Slik kom jeg selv inn i yrket. Det er derimot langt flere jobber ute i dagligarkiv, både i offentlig og privat regi. Her finnes det mange muligheter!

 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser