Helene Aardals jobb er å sette riktig pris på forsikringspremier.

YrkesintervjuAktuar favoritt ikon

Helene Aardal sier at man må like tall og være analytisk for å jobbe som aktuar. Hun har spesialisert seg i skadeforsikring.

Helene Aardal
33 år
Aktuar
Tryg Forsikring, Bergen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det ble et tilfeldig valg og jeg hadde knapt hørt om yrket før jeg startet på masterstudiet. Jeg var veldig glad i realfag og begynte på en bachelor i fysikk, men byttet fort over til matematikk, som jeg likte bedre. En professor rådet meg til å bli aktuar. Det er et konkret yrke, bra betalt og lett og få jobb, sa han. Jeg gjorde som professoren sa og gikk rett inn i en fast og spennende stilling.

img_4782.jpg

Helene Aardal på kontorplassen sin i Tryg Forsikring.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg vil si jeg har spesialisert meg i skadeforsikring i og med at dette er min tredje jobb med skade. Nå jobber jeg som prisanalytiker i Tryg Forsikring. Det betyr blant annet å lage regler for hva kundene skal betale for å forsikre huset, bilen eller båten sin. 

Jobben min er med veldig få ord å sette riktig pris på den risikoen Tryg tar når de forsikrer sine kunder. For å kunne regne ut risikoen ser jeg på en rekke ting. Vi forsøker hele tiden å finne nye faktorer som kan forklare kunders sannsynlighet for å få skader på tingene sine og hvor stor en eventuell skade blir. Har du for eksempel akkurat tatt lappen er det gjerne større risiko for at du vil få en skade på bilen din, enn hvis du har kjørt bil i mange år. 

Jeg jobber med mange ulike regnestykker. For en tid tilbake regnet jeg på en forsikring for over 60 millioner kroner. Andre ganger finregner jeg mellom 45 til 50 kroner.

Mye av jobben skjer bak PC-skjermen, men det er også en del møtevirksomhet. For å kunne gjøre jobben min bruker jeg statistikk, tabeller og programmering. Jeg samarbeider ofte tett med kolleger i for eksempel IT-avdelingen. Jeg er heldig som har en fleksibel arbeidsdag og hvis jeg ikke har møter kan jeg jobbe hjemmefra. Det er en frihet jeg setter stor pris på.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok bachelor i matematikk og master i statistikk med fordypning i forsikringsstatistikk. For å bli internasjonalt kvalifisert trenger man tre ekstra fag: makroøkonomi, etikk og bedriftsøkonomi.

De fleste i min avdeling har en lignende utdanning, men du må ha forsikringsfag for å titulere deg som aktuar. Du kan bli medlem i Den Norske Aktuarforening hvis du har riktig utdanning.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du ikke liker tall og ikke har et analytisk hode passer det ikke.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker godt å løse matematiske problemer. Det gjør jeg jo daglig. Jeg synes også det er godt å ha en fleksibel jobb.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Rutineoppgaver er ikke alltid like gøy, synes jeg.

img_4806.jpg

Helene Aardal snakker med en kollega på Tryg Forsikring.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Folk med analytiske hoder som liker matematiske utfordringer. Matematikere er ofte kjent for å være litt innadvendte, men jeg vil si at vi er en god miks av ulike personligheter. Det ligger i matematikkens natur at man må være nøyaktig for å drive med det. En annen fordel er å være nysgjerrig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste jobber i forsikringsselskaper med finans eller statistikk. Du kan også jobbe som aktuarkonsulent.

Du må jobbe med forsikring for å kunne kalle deg aktuar og tradisjonelt er yrket delt i tre: livaktuarer, finansaktuarer og skadeaktuarer. De tre jobbene er veldig forskjellige. Selv jobber jeg mest med skade på ting som hus, båt og bil. En livaktuar jobber med livsforsikring, mens en finsansaktuar jobber med finansmatematikk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen ligger på omtrent 500 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg mener de er gode. Det kommer stadig strengere krav til at forsikringsselskapene har denne typen kompetanse. Det er imidlertid vanskeligere å få jobb utenfor Oslo og Bergen. 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Jeg tok bachelor i matematikk og master i statistikk med fordypning i forsikringsstatistikk.
    • For å kunne gjøre jobben min bruker jeg statistikk, tabeller og programmering.

Yrkesbeskrivelser