Y-nemnda med på nettverksbygging i Oslo favoritt ikon

Oslo kommune har opprettet flere fagnettverk for å jobbe med nettverksbygging innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Som følge av mer fokus på nettverksarbeid i den reviderte samfunnskontrakten for flere læreplasser, oppnevnte y-nemnda (yrkesopplæringsnemnda) høsten 2016 én representant til å delta i de respektive fagnettverkenes arbeidsutvalg.

Oslo kommune har sju fagnettverk. Hver av disse har et arbeidsutvalg med representanter fra kommunen, Y-nemnda, skoler, opplæringskontor og frittstående bedrifter.

Fagutvalgene jobber med rekruttering, kvalitet og gjennomføring i sine respektive fag. De skal rekruttere bedrifter som kan ta imot elever i faget yrkesfaglig fordypning (YFF). Samtidig skal de ha en god dialog med de nettverkene som allerede er etablert på bedriftssiden.

Må sikre bedre kvalitet

– Vi bør få inn representanter fra ulike bedrifter tidlig i utdanningsløpet for å si noe om hva som forventes av elevene som skal ha læreplass hos dem, sier Petter Mortensen, nettverkskoordinator for bygg- og anleggsteknikk i Osloskolen.

Dersom skolene får en tettere dialog med representanter fra bedrifter knyttet til de ulike yrkesfagene, kan de utdanne elever som oppfyller kompetansebehovet- og kravene som bransjen trenger.

Fokus på praksis

Å heve kvaliteten på utdanningsprogrammet og elevene kan bidra til at elevene fullfører utdanningen.

Petter Mortensen mener det kan være en fordel å fokusere mer på praksisen som elevene har i bedrifter i løpet av de to første årene på skolen i faget YFF. 

Praksis i bedrift hever kompetansen til elevene og gir dem en god mulighet til å vise seg fram slik at de kanskje sikrer seg en læreplass så tidlig som mulig. Samtidig får bedriften bidra til å forme elevens yrkesfaglige kompetanse.

anita_tjelta_og_petter_mortensen_fotoninalorvik.jpg

Anita Tjelta og Petter Mortensen under et foredrag om hvordan Oslo kommune driver nettverksbygging for å rekruttere flere læreplasser.
All rights reserved.

Skape forutsigbarhet

– 27 % av søkerne til læreplass innen bygg og anleggsfag står uten læreplass per 1. november 2016. Selv om bedrifter søker lærlinger, får de ikke de kvalifiserte søkerne de er ute etter, sier Harald I. Hansen, daglig leder i opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus.

Hansen påpeker at det er viktig å skape en forutsigbar utdanning for alle parter. God kvalitet på utdanningen og nok læreplasser vil gjøre utdanningsvalget tryggere for elevene, og sikrer rekrutteringsbehovet i bransjen. 

– Vi må kvalitetssikre det fireårige yrkesutdanningsløpet og sikre påvirkningsmuligheter for både elever og bedrifter. Vi må ha et tettere samarbeid mellom skole, opplæringskontorer og næringslivet, sier Hansen.

Trenger «Finn lærebedrift»

Både Petter Mortensen og Harald I. Hansen mener verktøyet finnlærebedrift.no er nyttig for dem som driver med nettverksbygging og rekruttering av nye praksis- og  læreplasser.

– Det er ingen tvil om at vi trenger dette verktøyet, sier Mortensen.

Anita Tjelta, prosjektleder for fagopplæring, utdanningsetaten Oslo kommune, er enig. Hun legger til at de i Oslo ønsker å bruke verktøyet i arbeidet med nettverksbygging og rekruttering.

– Jeg tenker at noen må sortere ut aktuelle bedrifter ved hjelp av finnlærebedrift.no før lærerne på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan gjøre rekrutteringsjobben, sier Tjelta og er positiv til verktøyet.

I første omgang kontaktes aktuelle bedrifter til faget YFF, men disse kan også bli aktuelle som lærebedrifter.

  • Anita Tjelta i
    Foto:
    Nina Lorvik
    All rights reserved.