UD-aspirant Hana Cervenka

UtdanningsintervjuUD-aspirant favoritt ikon

- Jeg ønsker meg en karriere hvor jeg jobber med fred, forsoning og andre internasjonale saker, sier UD-aspirant Hana Cervenka.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i utdanningen etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvor lang er utdanningen?

- Utdanningen tar totalt tre år. De to første årene tas ved Utenriksdepartementet i Oslo, mens det siste skjer på en utenriksstasjon.

- Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg ønsker meg en karriere hvor jeg jobber med fred, forsoning og andre internasjonale saker. Samtidig er jeg reiselysten og vet jeg vil like en jobb hvor jeg kan veksle mellom Norge og stasjonering utenlands. Jeg brenner for demokratiseringsbygging og fredsprosesser i utviklingsland. Akkurat nå jobber jeg som saksbehandler med Sudan og Sør-Sudan, og det er spennende. Foreldrene mine er tsjekkiske, og jeg er oppfostret i en internasjonal atmosfære. Derfor er det naturlig for meg å ville utforske verden.

Hva er opptakskravet?

- Det er ikke lett å komme inn på aspirantkurset. Du må være norsk statsborger og må kunne snakke flere språk. Selv snakker jeg engelsk, tysk, tsjekkisk, bosnisk, spansk og lærer portugisisk. Du må oppgi flere referanser og skrive en søknad. I tillegg bør du ha en høyere utdanning. De fleste som søker har allerede en mastergrad. Jeg har en master i internasjonale studier. I teorien er det mulig å komme gjennom uten master, men da må du ha tilsvarende erfaring.

Under opptaksprøvene går du gjennom personlige intervjuer, skriftlige prøver og personlighetstester. Her testes allmennkunnskapene dine, og i tillegg vurderes dine analytiske evner og kommunikasjonsferdigheter. Du må også ha plettfri vandel.

Hvordan er utdanningen lagt opp?

- Jeg vil begynne med å si at det er et fantastisk opplegg og store ressurser som brukes på oss aspiranter. Vi begynner med et tre ukers introduksjonskurs. Deretter blir vi utplassert i ti måneder i en fagseksjon. Gjennom hele kurset går vi på språkkurs. Etter utplasseringen har vi et halvt år med fulltidsstudier. Vi lærer om norsk politikk, FN, ambassadedrift og alt annet som skal forbrede oss på utenriksstasjonering. Etter det har vi igjen fire måneder i en fagseksjon på UD. Det siste året er vi stasjonert på en ambassade ett eller annet sted i verden. Der blir vi gjerne i to år etter aspirantkurset.

Hva liker du best ved utdanningen?

- Jeg elsker å være en del av en organisasjon som jobber med utrolig mange spennende saker. Jeg syntes det er helt fantastisk at det satses så mye på oss aspiranter. Under kurset kan vi sette oss inn i viktige internasjonale saker, og jeg med min nysgjerrighet og reiselyst, har det som plommen i egget. Jeg trives veldig godt i et dynamisk miljø, og i UD satses det på en positiv global forandring. Det er gøy!

Hva misliker du ved utdanningen?

- Jeg ser tydelig at det ikke er enkelt med framtidig familieliv. Ektefellene har ofte problemer med å finne jobb utenlands. Å flytte jorda rundt uten å vite hvor du lander neste gang, kan selvsagt føles som en utfordring. For min del, så passer det meg bra. Jeg er motivert til å bo ute og deretter være stasjonert hjemme i Norge, for så å flytte ut igjen.

Hvilke personlige egenskaper er viktig for denne utdanningen?

- Jeg vil si at det er viktig å ha et åpent sinn og være nysgjerrig. Det å kunne tilpasse seg andre kulturer og ikke minst sette seg inn i hvordan andre land styres og fungerer er også en avgjørende side av personligheten til en UD-aspirant. Det blir langt stor vekt på analytiske evner. Vi må ikke miste hodet, men være fornuftige. En diplomat må ha gode sosiale ferdigheter. Vi må kunne omgås og kommunisere på tvers av landegrenser. I dette yrket er det essensielt å beherske flere språk.

Hva kan du jobbe med når du er ferdig utdannet?

- Spektret av jobber er bredt, og det er opp til deg hva du ønsker å gjøre. Du kan gjøre alt fra å hjelpe nordmenn i knipe utenlands, jobbe med kultur eller handelspolitikk, til å redde regnskogen i Brasil. Å fremme Norges rolle næringsmessig og politisk er selvsagt det essensielle som diplomat. Det er også mulig å bli ambassadør, men ikke alle kan bli det. Det jeg vet, er at yrkeslivet mitt kommer til å bli veldig spennende og jeg gleder meg.

Tekst: Bente Haraldstad

UD-aspirant Hana Cervenka
Hana Cervenka
27 år
Utenriksdepartementets aspirantkurs

Intervjuer

Yrkesbeskrivelser