Industrimekanikerlærling Lene Louise Rott Helgeland i verkstedet hvor hun er lærling.

UtdanningsintervjuIndustrimekanikerlærling favoritt ikon

Lene Louise Rott Helgeland er i ekstase over å jobbe som industrimekaniker. Hun valgte yrket fordi hun elsker å fikse ting og å utfordre seg selv.

Lene Louise Rott Helgeland
19 år
Industrimekaniker
SCORE AS
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i utdanningen etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvor lang er utdanningen?

- Utdanningen tar fire år. På videregående er det vanligst å ta Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Vg2 Industriteknologi. Så følger to år i lære.

imgp9053.jpg

Industrimekanikerlærling Lene Louise Rott Helgeland med vernebriller i verkstedet hvor hun er lærling.
All rights reserved.

Hvorfor valgte du denne utdanningen?

- Jeg brenner for å fikse forskjellige ting og å utfordre meg selv. Jeg har vokst opp på gård, hvor jeg har fått sjansen til å utfolde meg. Jeg har en drøm om å jobbe innenfor oljesektoren, og jeg tenkte at dersom jeg gikk TIP, kunne jeg få muligheten til det. Foreldrene mine har jobbet innenfor industrien, som sveiser, lagerarbeider, materialkoordinator og rørlegger, så det har nok vært med på å påvirke valget mitt.

Hva kreves for å bli lærling i dette faget?

- Du må fullføre grunnskolen og videregående. Hvis det er mange søkere ser bedriften først og fremst på fraværet og karakterene dine. Det er derfor lettere å få læreplass dersom du har lite fravær og gode karakterer.

Hvordan er utdanningen lagt opp?

- På Vg1 og Vg2 er det en kombinasjon av teori og praksis. Vi var cirka to og en halv dag i skoleverkstedet per uke, og resten av tiden bestod av teori med allmenne fag. På verkstedet lærte vi en del som er nyttig å ha kjennskap til når vi skal ta fagprøven. Det første året i lære går mye ut på å observere og sette seg inn i ting. I løpet av det andre året får du produsere mye mer og være med på å bestemme og komme med flere innspill. Jeg jobber for det meste med ventiler som skal brukes i oljeindustrien. Jeg lærer mye om hva jeg må gjøre med ventilene dersom det skjer noe. Jeg får være med på å demontere dem, trykkteste og finne eventuelle feil. Vi får også mulighet til å skjærebrenne, sveise og dreie hvis det trengs.

imgp9048.jpg

Industrimekanikerlærling Lene Louise Rott Helgeland omringet av verktøy i verkstedet hvor hun er lærling.
All rights reserved.

Hva liker du best ved utdanningen?

- Jeg er i ekstase over å få jobbe som industrimekaniker. Jeg får lov til å gjøre noe praktisk hele tiden, ikke bare skrive notater, og jeg får lov til å komme med innspill til eventuelle oppgaver som jeg selv kan lære noe av. Jeg har en veldig aktiviserende jobb hvor jeg stadig får nye utfordringer, som det er kjekt å se at jeg klarer å overkomme. Som industrimekaniker får du oppleve mye nytt, og det er veldig inspirerende.

Hva misliker du mest med dette yrket?

- Du står i en ganske utsatt posisjon, så du må være påpasselig og tenke deg godt om hver gang du skal utføre noe. Skal du for eksempel skru igjen en bolt på en ventil, må du huske å bruke riktig moment, slik at bolten ikke løsner av vibrasjoner når ventilen er i bruk. Dette kan være livsfarlig. Du må tenke mye over prosedyrer og sikkerhet, og det er stor fare for at du kan skade deg. Du bør være forsiktig og sørge for å informere dem rundt deg om hvilken jobb du skal gjøre, slik at de er forberedt på de handlingene du skal utføre. Skal du sveise noe, bør de rundt deg få muligheten til å sikre seg, slik at de ikke ender opp med sveiseblink (red. anm.: Som snøblindhet).

Hvilke personlige egenskaper er viktige i dette yrket?

- Du må kunne jobbe selvstendig, men også sammen med andre. Du må heller ikke være redd for å spørre om hjelp. Er det noe du ikke får til, er det bedre å be om hjelp hvis du er i tvil, enn å gjøre noe feil. Det er også nødvendig at du tåler en del, både fysisk og psykisk. Som jente i et mannsdominert yrke er det mange som prøver å utfordre deg, og du må tåle en del kommentarer.

Hvor kan du jobbe når du er ferdig utdannet?

- Jeg kan for eksempel jobbe på verksted, slik jeg gjør nå i læretiden, eller offshore. Når du er ferdig kan du jobbe der hvor de trenger deg, innenfor industrimekanikerfeltet. Hvis du vil studere videre kan du ta teknisk fagskole etter at du har tatt fagbrevet og bli for eksempel ingeniør. Min drømmesituasjon er å jobbe offshore, slik at jeg er to uker på jobb og fire uker av. Da kan jeg kombinere jobben min med annet arbeid, som i mitt tilfelle ville vært å drive gård.

 

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik

    • Som industrimekaniker får du oppleve mye nytt, og det er veldig inspirerende.
    • Det er lettere å få læreplass dersom du har lite fravær og gode karakterer.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser