Yrkesopplæring på skole og i bedrift samtidig

Dette kalles vekslingsmodell, og passer for deg som vil jobbe praktisk i lærebedrift samtidig som du går skole. 

Den vanligste modellen for videregående opplæring er 2+2. Det vil si at du først går to år på skole, og så har to års opplæring i bedrift.

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Hva er vekslingsmodell?

En vekslingsmodell kombinerer opplæring i skole og bedrift på en annen måte enn i 2+2-modellen. Her veksler opplæringen mellom skole og lærebedrift gjennom hele opplæringsperioden. 

Vekslingsmodellene lages lokalt, og kan variere mellom skolene og fagene. Skolen bestemmer hvor mye av opplæringsløpet som skal være i skole, og hvor mye som skal være i bedrift.

Hvem passer vekslingsmodell for?

Målgruppen for vekslingsmodeller er elever som ønsker en utdanning med tett tilknytning til arbeidslivet. På denne måten får du blitt kjent med arbeidslivet og møter faktiske arbeidssituasjoner tidligere enn du vanligvis ville gjort.

Sist oppdatert: 5. juli 2023