Dette er en yrkesfaglig vei til fag- eller svennebrev for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det kan for eksempel være deg som

  • vil begynne som lærling rett etter ungdomsskolen
  • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider
  • har et fag- eller svennebrev fra før, og ønsker et til 
  • av andre grunner har mistet retten til videregående opplæring og dermed ikke blir prioritert til skoleplass

Det er viktig å være klar over at selv om du ikke har rett til videregående opplæring, kan du likevel få skoleplass dersom det er ledige plasser.

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Hvordan ordningen fungerer

0+4 står for fire års læretid, altså opplæring i bedrift, og null år på skole. Du må i tillegg ta fag, men det er lærebedriften som har ansvar for opplæringen din. Det vil si at det er bedriften, og ikke fylkeskommunen, som har ansvar for at du får teoriopplæringen du skal ha. I tillegg gjelder følgende:

  • Ingen aldersgrense.
  • Fire års læretid, og du tar fag på skolen samtidig.
  • Du må selv finne en bedrift som er godkjent lærebedrift i faget, og som ønsker å gi deg opplæring.

Selv om ordningen ikke har noen aldersgrense og du kan gå rett ut i læretid etter ungdomsskolen, er det få som gjør det etter tiende trinn. Derimot er det mange som tegner lærekontrakt etter 0+4-ordningen etter Vg3 studieforberedende.

Når du har fått læreplass må du huske å sende inn bekreftelse på avtale om læreplass. Dette gjør du enten til inntakskontoret eller til fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Sist oppdatert: 13. desember 2022