Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Fleksible utdanninger

Fleksible utdanninger er et samlebegrep for nettbaserte, IKT-støttede, desentraliserte og samlingsbaserte utdanninger, og kombinasjoner av disse.

Nettstudier

Undervisning og oppgaveinnlevering skjer i hovedsak på nett.

Deltidsstudier

Foregår på deltid og tar gjerne lenger tid enn heltidsstudier.

Samlingsbasert

Du deltar på samlinger. Finn

Desentralisert

Tilbys på et annet sted enn lærestedets hovedbase. Finn