Fagbrev på jobb

Dersom jobben din og fylket ditt tilbyr det, kan du ta fagbrev der du jobber

Hvem passer fagbrev på jobben for?

Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ikke alle fylker tilbyr dette, og tilbudet vil også variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du må derfor sjekke om dette er mulig for deg.

Les mer om fagbrev og svennebrev 

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Målgruppen voksne i arbeidslivet

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater

Hvor mye praksis behøves før fagprøve?

Du trenger ett års praksis i faget for å kunne bruke ordningen. Dette vil som hovedregel si ett års fulltidsstilling. Da søker du om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven. 

Slipper fellesfag

Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.  

Mer informasjon

Regjeringen: Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Sist oppdatert: 4. oktober 2023