Hos Samordna opptak er det tre ulike opptak du kan søke om hvis du har funksjonsnedsettelse.

Særskilt vurdering

 • Hvis du har nedsatt funksjonsevne, sykdom eller har vært utsatt for en ulykke eller andre uforutsette hendelser, kan du søke om særskilt vurdering. Dette må ha påvirket karakterene dine i videregående opplæring slik at du ikke har fått vist hva du egentlig kan. Det er strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent en søknad om særskilt vurdering. Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav for å kunne få særskilt vurdering.
 • Søknadsfristen for særskilt vurdering er 1. mars og du må krysse av for særskilt vurdering i søknaden hos Samordna opptak.

Dispensasjon

 • Hvis nedsatt funksjonsevne påvirker deg på en slik måte at du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, kan du søke om dispensasjon. 
 • Du kan ikke fylle mer enn 24 år det året du søker opptak. 
 • Normalt blir det bare gitt dispensasjon fra ett fag, og du må dokumentere at du har forsøkt å ta eksamen i faget flere ganger. Når søknaden blir behandlet, vurderes det hvorvidt din funksjonsnedsettelse har påvirket muligheten til å ta det spesifikke faget du søker dispensasjon fra.
 • Merk at særskilt vurdering og dispensasjon ikke er det samme. Du kan ikke søke både dispensasjon og særskilt vurdering. 
 • Søknadsfrist: Du må først levere søknaden din, før du kan søke om dispensasjon. Det betyr at du må søke før 15. april. 

Tidlig opptak

 • Du kan søke om tidlig opptak hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden. Det gjelder blant annet for søkere som har behov for tilrettelegging på studiestedet. 
 • Søknadsfristen for tidlig opptak er 1. mars og du må krysse av for tidlig opptak i søknaden. Du må ha sendt inn all informasjon senest 20. mars. 
 • Du vil få svar på søknaden rundt 20. mai. (Hovedopptaket er 20. juli.)
 • Hvis du får tilbud, får du tid til å planlegge studieløpet i samarbeid med representanter fra lærestedet. Ta gjerne kontakt med lærestedet du vil søke til, for å høre om det allerede er tilrettelagt for dine behov.

 

Artikkelen er kvalitetssikret i samarbeid med Universell (2017) og Samordna opptak (2017).

Sist oppdatert: 13. desember 2022