Ordningen er spesielt rettet mot deg som etter endt ungdomsskole har lite motivasjon for ordinær skole og ser at det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Slik får du praksisbrev

  • Som praksisbrevkandidat inngår du opplæringskontrakt med en lærebedrift.
  • I tillegg til opplæring i bedrift har du yrkestilpasset undervisning i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. I fagene vil du bli vurdert på ordinært vis.
  • Etter to års læretid kan du ta kompetanseprøve og få et praksisbrev som dokumenterer kompetansen din. Du får tittelen kandidat i faget når du har fullført. 
  • Praksisbrevordningen gir deg en grunnkompetanse som du kan bygge videre til fag- eller svennebrev dersom du ønsker å fortsette opplæring i bedrift som lærling etter å ha fått praksisbrevet.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om praksisbrevordningen.

Om inntak og søknad

  • En ungdom som ønsker praksisbrev skal søke seg inn til videregående opplæring på vanlig måte.
  • Søknadsfristen til Vg1 er 1. mars.
  • Søknadsfrist for formidling til læreplass er 1. februar for praksisbrevkandidater

Mer informasjon

Sist oppdatert: 13. desember 2022