Ordningen er spesielt rettet mot deg som etter endt ungdomsskole har lite motivasjon for ordinær skole og ser at det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Slik får du praksisbrev

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om praksisbrevordningen.

Om inntak og søknad

  • En ungdom som ønsker praksisbrev skal søke seg inn til videregående opplæring på vanlig måte.
  • Søknadsfristen til Vg1 er 1. mars.
  • Søknadsfrist for formidling til læreplass er 1. februar for praksisbrevkandidater

Mer informasjon

Sist oppdatert: 13. desember 2022