Praksisbrevkandidat

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp for deg som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig videregående opplæring der mye av opplæringen skjer ute i en bedrift.

Ordningen er spesielt rettet mot deg som etter endt ungdomsskole har lite motivasjon for ordinær skole og ser at det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Kanskje har du svake karakterer og eller høyt fravær.

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Slik får du praksisbrev

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om praksisbrevordningen.

Om inntak og søknad praksisbrev

  • En ungdom som ønsker praksisbrev skal søke seg inn til videregående opplæring på vanlig måte.
  • Søknadsfristen til Vg1 er 1. mars.
  • Søknadsfrist for formidling til læreplass er 1. februar for praksisbrevkandidater

Mer informasjon 

Sist oppdatert: 26. oktober 2023