Praksisbrev favoritt ikon

Praksisbrev er et kompetansebevis som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.

Praksisbrev er en forsøksordning spesielt rettet mot dem som ønsker en mer praktisk videregående opplæring. Det kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.

Praksisbrev er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til fag- eller svennebrev.

Slik får du praksisbrev

Du inngår opplæringskontrakt med en lærebedrift. I tillegg til opplæring i bedrift har du yrkestilpasset undervisning i norsk, matematikk og samfunnsfag. Disse blir vurdert på ordinært vis.

Etter to års læretid kan du ta kompetanseprøve og få et praksisbrev som dokumenterer kompetansen din. Du får tittelen kandidat i faget når du har fullført. 

Vær oppmerksom på at forsøksordningen er begrenset til noen lærefag, og at ikke alle fylkene er med i forsøksordningen. 

Lærefag som kan gi praksisbrev

 • anleggsgartner
 • barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • betongfag
 • butikkslakterfaget
 • CNC-maskingeringsfaget
 • industriell matproduksjon
 • institusjonskokkefaget
 • kokkefaget
 • logistikkfaget
 • platearbeiderfaget
 • rørleggerfaget
 • salgsfaget
 • servitørfaget
 • sveisefaget
 • tømrerfaget
 • ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om praksisbrevordningen.

Mer informasjon