Faget utdanningsvalg - lærerveiledning favoritt ikon

Her finner du alle lærerveiledningene knyttet til læringsoppleggene til faget utdanningsvalg. Foreslått tidsbruk er oppgitt for hver enkelt del. OBS: Opplegget er laget til den gamle læreplanen. Nytt opplegg for faget utdanningsvalg kommer høsten 2016.

1: Om egne valg

"Om egne valg" består av tre undervisningsopplegg som bygger på hverandre. De bør brukes i rekkefølge.

Oppgavene tar i bruk ulike læringsstrategier og det er variasjon i bruk av individuelt arbeid og gruppearbeid. Målet med oppgavene er at elevene skal reflektere over egne interesser, verdier og forutsetninger.

Elevene skal også bli kjent med utdanningssystemet. De skal, med utgangspunkt i interesser og forutsetninger, vurdere hvilke utdanningsretninger som kan være aktuelle for den enkelte.

Kompetansemål K06:

  • reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger
  • vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen

Hovedområde i faget:
Hovedområdet omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg.

Filmen Egne valg

Denne filmen skal gi grunnlag for refleksjon rundt det å ta egne valg og konsekvensene av de valgene man tar. Vi møter ei jente som vurderer om hun skal gå til muntlig eksamen eller ikke. Senere ser vi henne etter å ha tatt ulike valg. Filmen hopper fram og tilbake i tid, og kan være utfordrende å forstå for noen elever. Det er derfor viktig at læreren ser filmen på forhånd for å kunne vurdere om det er nødvendig med ytterligere forklaring til filmen.

Last ned:

2: Videregående opplæring

Merk: Undervisningsoppleggene er ikke revidert med tanke på endringer og nye ordninger i videregående opplæring fra høsten 2016. Øvrig innhold på utdanning.no er oppdatert på disse endringene.


"Videregående opplæring" består av fire undervisningsopplegg. Delene bygger på hverandre og bør brukes i rekkefølge. Del 4 er bonusoppgaver og kan enten brukes til slutt, mellom de andre oppgavene eller til elever som trenger ekstraoppgaver.

Oppgavene tar i bruk ulike læringsstrategier og det er variasjon i bruk av individuelt arbeid og gruppearbeid.

Målet med oppgavene er at elevene skal

  • tilegne seg kunnskap om videregående opplæring
  • lære viktige begreper knyttet til videregående opplæring
  • kjenne strukturen i videregående opplæring
  • vite forskjellen på et studieforberedende og et yrkesfaglig utdanningsprogram
  • kjenne til hvordan man søker på videregående skole.

Gjennom oppgavene utfordres elevene også til refleksjon over egne valg.

Kompetansemål K06:

  • beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring
  • forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter

Hovedområde i faget:
Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene.

Last ned:

3: Yrker og arbeidsliv

"Yrker og arbeidsliv" består av tre undervisningsopplegg. Målet med disse oppgavene er at elevene skal utforske og lære mer om hvilke yrker som finnes. De skal også vurdere arbeidsmulighetene i sitt lokale arbeids- og næringsliv.

Oppgavene må gjøres i kronologisk rekkefølge.

Kompetansemål K06:

  • Presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker.

Hovedområde i faget:
Hovedområdet omfatter hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv.

Last ned:

Om undervisningsoppleggene

Lærerveiledninger og elevark er laget i samarbeid med lærere og rådgivere ved Tromstun skole i Tromsø. Lykke til med bruken av oppleggene! Tilbakemeldinger kan sendes til redaksjonen [at] utdanning [dot] no.