Faget utdanningsvalg favoritt ikon

Her finner du elevoppgaver som passer til faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Tre læringsopplegg tar for seg ulike deler av faget.