Faget utdanningsval favoritt ikon

Her finn du elevoppgåver som passar til faget utdanningsval i ungdomsskolen. Tre læringsopplegg tar for seg ulike deler av faget.