BEHOV: Lærlingansvarlig ved UNN, Lasse Evensen, forteller at de er avhengige av lærlinger for å få rekruttert nye ambulansearbeidere.

BedriftsintervjuLærlinger er livsviktige for rekrutteringen favoritt ikon

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar inn omlag 15 lærlinger som ambulansearbeidere hvert år.

Lasse Evensen
år
Ambulansearbeider
Universitetssykehuset Nord-Norge
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

– For å rekruttere flere ambulansearbeidere må vi utdanne dem selv, sier Lasse Evensen, lærlingansvarlig ved ambulanseavdelingen ved UNN.

UNN har over 300 ansatte fordelt på ulike ambulansestasjoner.

– Å ha lærlinger gjør at vi reflekterer mer over det vi gjør. De stiller spørsmål og kanskje må vi også lese oss opp på noe vi ikke husker på stående fot, sier Evensen.

 

Utvikling

Han synes det er interessant å se progresjonen til lærlingene i løpet av læreperioden.

– Det er veldig artig med dem som får en vanskelig start, men som etter god veiledning blir veldig flinke. Det gjør veilederne ekstra stolte, sier han.

Evensen lar seg imponere over lærlinger som viser interesse og som utvikler seg raskere enn forventet.

– Samtidig blir jeg imponert over lærlinger som blir selvstendige og reflekterte, sier Lasse Evensen.

 

Tar ansvar

Hvert år får UNN inn rundt 100 søknader til læreplass i ambulansefaget. Karakterer og fravær til søkerne vektlegges i utvelgelsesprosessen.

– Hvis søkerne ikke har noe arbeidserfaring må vi ta utgangspunkt i hvordan de er på skolen, forklarer Evensen.

Han forteller at de ser en forskjell hos lærlingene som har arbeidserfaring.

– De har lært seg å møte opp på jobb og ta ansvar, sier han.

Hvordan søkerne gjør det i programfagene, norsk, matematikk og engelsk vektlegges også.

– Matematikk er viktig i forhold til medikamentregningen. Norsk og engelsk er viktig fordi ansatte i helsevesenet skal kunne gjøre seg forstått, og har krav om å kunne dokumentere det de gjør, sier Evensen.

 

Tester aktuelle lærlinger

UNN har ulike tester som søkerne til ambulansefaget må gjennom dersom de kommer på intervju.

Først får de en teoritest på nett, og så er det en matteprøve. I tillegg må kandidatene gjennom fysiske tester. 

– Vi må teste dem fysisk for å se om de er egnet for yrket, sier Evensen. 

I de fysiske testene skal søkerne blant annet samarbeide om å bære en båre på over 80 kg opp og ned seks etasjer. 

– Testene ligner ting vi gjør daglig. Derfor er det viktig at de har bra nok fysikk, forklarer han.

Hjerte- og lungeredning er også blant testene.

 

ambulanse.jpg

I LÆRE: Kristine Gjervan var en av dem som var så heldig å få læreplass i ambulansefaget ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Her er hun sammen med lærlingansvarlig Lasse Evensen.
All rights reserved.

 

Viktig med refleksjon

Under selve jobbintervjuet ønsker de å bli kjent med de aktuelle kandidatene.

– Vi prøver ikke å ta dem, men vil høre litt hva de står for, hva de har opplevd, og om de har tenkt gjennom hva som kan møte dem i jobben. For eksempel personer i krise eller noen som er utsatt for en alvorlig ulykke. De burde reflektere rundt hvordan de vil takle dette, sier Lasse Evensen.

Lærlingene skal tross alt fungere som vanlige ambulansearbeidere i løpet av læreperioden. De første ti månedene skal de gjennom ulike kurs og utsjekker, og samtidig får de tett oppfølging på jobb.

– Hele det første året går de sammen med en veileder. Det andre året fungerer de som nummer to-arbeider i ambulansene. De jobber alltid sammen med en erfaren ansatt, og får oppfølging mens de blir mer selvstendige, forklarer Evensen.

 

Står om liv og død

Lærlingene får prøve seg på det meste i læreperioden, noe som er viktig for å sikre at de lærer det de skal.

– Nettopp derfor er det også viktig med mye kursing det første året, slik at vi har kvalitetssikret at de kan jobbe mer selvstendig etter hvert, sier han.

Selv om det står om liv og død, og lærlingene får prøve seg på det meste, så er det noe de ikke får gjøre.

– Lærlingene får ikke jobbe med avanserte luftveier og en del medikamenter, forklarer han.

Akkurat det arbeidet krever god og lang opplæring og arbeidserfaring.

 

Konsentrasjon er viktig

I en jobb hvor det står om liv og død, er full konsentrasjon veldig viktig. Lasse Evensen forteller at de krever at de ansatte kommer opplagte på jobb.

– Interessen for faget er også noe vi ser på når lærlingene går i lære hos oss, i tillegg til at de må vise progresjon i opplæringen, forteller han.

Lærlinger hos UNN er opptatte av at lærlingene skal læres opp skikkelig under læreperioden. Derfor må lærlingene levere rundt 30 oppgaver i året for å repetere det de har lært, og øke kunnskapen.

– Det er for å kunne bli god på refleksjon over eget arbeid, sier han.

 

Lasse Evensen sine tre tips til lærlinger:

  • Vær faglig interessert.

  • Ha kontinuitet. Skippertak er ikke bra.

  • Vær en god arbeidstaker. Læretida er en god søknad til fast arbeid.

 

Skrevet av redaksjonen utdanning.no

Tekst: